Francouzská akademie ocenila českého Krále

Český básník, prozaik, esejista a překladatel Petr Král byl ve čtvrtek vyznamenán Francouzskou akademií. Stal se tak jednou z více než šedesátky osobností oceněných tradičně za vynikající práci na poli kultury s využitím francouzštiny. Král žil ve Francii od emigrace po srpnu 1968 do svého přestěhování zpátky do Prahy v roce 2006, píše česky i francouzsky. 

Petr Král
Zdroj: ČTK Autor: Roman Vondrouš

Sedmasedmdesátiletý Král je původním jménem Chrzanovský, současné příjmení přijal v roce 1950 po otčímovi. Po studiu dramaturgie na FAMU pracoval do roku 1968 jako redaktor v nakladatelství Orbis. Po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa emigroval do Paříže, kde mimo jiné působil jako lektor v nakladatelství Gallimard. V roce 1995 získal doktorát na Sorbonně.

Seiferta Francouzům, Bretona Čechům

Před devíti lety převzal Král Řád umění a literatury, udělovaný francouzským ministrem kultury. Před třemi lety pak obdržel v Česku Státní cenu za literaturu. Mimo jiné s přihlédnutím k jeho dílu zahrnujícímu i tvorbu v emigraci. 

Slovník české literatury o Královi uvádí, že jako překladatel a zejména jako editor se soustavně snažil o představení české poezie francouzskému publiku, připravil například básně Jaroslava Seiferta. Zasloužil se také o česká vydání některých zásadních textů francouzské avantgardy, mimo jiné o rozsáhlý výbor z poezie Andrého Bretona.