Z výstavy Architektura ve službách první republiky v Národní technické knihovně

Architektura ve službách první republiky. Prohlédněte si slavné i méně známé stavby

Expozice s názvem Architektura ve službách první republiky v prostorách Národní technické knihovny (NTK) představuje stovku výjimečných staveb meziválečného období. Do výběru se dostalo pardubické krematorium, kostel Nejsvětějšího srdce Páně na Vinohradech, Nová radnice v Ostravě i méně známé stavby. Výstava, kterou pořádá Národní památkový ústav (NPÚ), potrvá do konce října.

 

„Nechtěli jsme sklouznout do prezentace chronicky známých prvorepublikových realizací. Naopak jsme chtěli ukázat regionální stavby, o kterých se moc neví a které jsou především projevem regionálních umělců,“ uvedla generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková.

Výstava přibližuje kromě výrazných prvorepublikových architektonických počinů také odlišné přístupy k celkovým návrhům a pojetí budov. Ukázky staveb z celé země vybrané pod vedením kurátora Jakuba Potůčka ukážou jak kombinaci moderny, kubismu a folklorních odkazů, tak avantgardní trendy v čele s funkcionalismem.

„Co se týká členění výstavy, přistoupili jsme k členění tematickému. Najdete zde proto jak stavby průmyslové, tak stavby civilní. A ty civilní představují celou plejádu stylů a stavebních druhů,“ dodala Goryczková.

Na návštěvníky tak čeká deset typů čítajících stavby pro kulturu, administrativní budovy, průmyslové a dopravní stavby, sakrální a funerální budovy a památníky, školy, banky a obchodní domy, vily a rodinné domy, obytné budovy, zdravotnická zařízení a rekreační a sportovní stavby.

Celostátní expozice navazuje na dílčí krajské výstavy, které se konaly po celé České republice od jara do září. Architekturou ve službách první republiky v pražské NTK celá akce vrcholí.

Video Události v kultuře
video

Architektura ve službách první republiky