Sbírce na svatovítské varhany chybí ještě deset milionů. Píšťaly asi přiveze z Barcelony vlak

Sbírka na varhany pro pražskou katedrálu svatého Víta, Vojtěcha a Václava je téměř u konce. Z potřebných 75 milionů korun zbývá sehnat posledních deset. K tomu má pomoci i série benefičních koncertů v jiných velkých kostelích, první se konal o víkendu v kutnohorském chrámu svaté Barbory. V samotné katedrále zatím finišují přípravy na osazení nového nástroje.

Video Události
video

UDÁLOSTI: Za tři roky se vybralo 65 milionů korun, zbývá posledních deset

Ve svatovítské katedrále varhany sice jsou, ale západní kůr, kterému by měl dominovat větší a silnější nástroj, zůstává od dokončení svatostánku v roce 1929 prázdný. Přesněji, dosud prázdný byl, ale nyní se na něm již objevily značky, které ukazují, kde budou nové 27tunové varhany stát: Kde bude varhanní stroj, kam dosáhne prospekt – nejenom na délku, ale i do výšky.

Nejvyšší píšťaly jsou totiž jedenáctimetrové, bude proto potřeba rozmístit je tak, aby příliš nestínily rozetu nad kůrem. I tak ale trochu světla ve svatostánku ubude. „Při pohledu zpod kruchty to bude do půlky. Když člověk půjde do transeptu, tak se rozeta bude odkrývat. Při pohledu od oltáře bude vidět prakticky celá,“ popsal organolog pražského arcibiskupství Štěpán Svoboda.

Zcela konkrétní plány na osazení dlouho odříkaných varhan nejsou projevem žádného snílkovství, sbírka na jejich pořízení je z většiny plná a v barcelonské dílně mají hotové tři čtvrtiny píšťal. Ke konci příštího roku by je měli přivézt do Prahy, arcibiskupství se musí zabývat i logistikou – zda píšťaly pojedou vlakem, nebo na kamionech. Těch by bylo potřeba osm.

Většina píšťal pro nové varhany už je hotová
Zdroj: ČT24/Gerhard Grenzing

S dokončením sbírky na nové varhany pomáhají Praze benefiční koncerty v dalších gotických kostelích katedrálního typu v Čechách. Kromě pražské katedrály je to chrám sv. Bartoloměje v Kolíně, sv. Barbory v Kutné Hoře a kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele tamtéž. „Rozhodli jsme se, že se spojíme – města Kutná Hora a Kolín – a pomůžeme naší sestře v Praze,“ uvedl arciděkan kutnohorské farnosti Jan Uhlíř.

Celkem má koupi varhan pomoci šest koncertů. Organizátoři sbírky doufají, že i díky nim budou mít celých potřebných 75 milionů do prosince.