Z provinčního města metropolí. Jak se měnila Praha od Windischgrätze po Masaryka?

V druhé polovině devatenáctého století a na počátku dvacátého století se Praha měnila z provinčního města v moderní metropoli. Paradoxně i zásluhou dramatických událostí, ohraničených roky 1848 a 1918. Proměnu v tomto období dokládají vyobrazení, dobové plány a fotografie na výstavě v Muzeu hlavního města Prahy.

Rok 1848 s sebou přinesl, tak jako v dalších zemích Evropy, národní nepokoje. Grafické listy na výstavě ilustrují zabarikádované město, v němž se Češi staví proti generálu Windischgrätzovi, zarytému příznivci starých pořádků. Vystaveny jsou i zbraně, které museli Pražané odevzdat po porážce povstání.  

Zásadní dopad na změnu města a každodenního života pražských obyvatel měla i první světová válka. Dobové fotografie a tisky přibližují, jak před stoletím vypadaly ulice a domy a jak se místní museli vypořádat s přídělovým systémem, zásobovacími potížemi nebo návratem zraněných vojáků z fronty. Část výstavy je pak věnována prvním dnům samostatného Československa.

Historie moderně

Vedle dobových materiálů si sedmdesátiletý výsek z české historie pomůžou lépe představit i počítačové animace. Znázorňují zvraty v bojích v revolučním roce 1848 nebo rozvoj města, na němž se výrazně podepsala průmyslová revoluce a od poloviny sedmdesátých let devatenáctého století pak systematické bourání hradeb a související nová výstavba. 

Proměny Prahy v letech 1848 až 1918 mohou návštěvníci v muzeu sledovat až do 24. února příštího roku, naplánovány jsou také komentované prohlídky a vycházky.