Poezie je plná obrazů. Je to vlastně takový videoklip...

Básně autorů dvacátého a jednadvacátého století zfilmovali studenti a pedagogové Audiovizuální tvorby Slezské univerzity. Projekt s názvem Moderní poezie do škol má učitelům pomoci ve výuce a především studentům překonat strach z poezie.

Video Události v kultuře
video

Moderní poezii přibližují videoklipy

Básně „převyprávěné“ jako videoklipy by mohly být mladým lidem díky obrazům přístupnější a pomoci tak odbourat zbytečný respekt před poezií. „Ne že by se jí styděli nebo ji odmítali, ale pořád tvrdili, že je pro ně strašně komplikovaná, že vůbec nevědí, co s tím světem mají dělat,“ říká bohemista a spoluautor projektu Jakub Chrobák.

Do nejužšího výběru se dostaly básně od třinácti autorů – Jiřího Ortena, Jaroslava Seiferta, Ivana Wernische, Egona Bondyho nebo J. H. Krchovského. „Výběr má reprezentovat tradiční formy, verše svázané rýmem a rytmicky přesné, ale stejně tak i volný verš, aby si studenti uvědomili, že rozbíhavá obraznost může také něco říkat,“ podotýká Jakub Chrobák.

K vizualizacím vznikly navíc pracovní listy pro pedagogy i studenty. Jakub Chrobák už ve výuce výsledek poetických studentských filmů pro studenty vyzkoušel. „Najednou si děcka dovolí být v té básni drzé, různě ji překrucovat svými problémy, svými významy, a to je možná to nejpodstatnější,“ domnívá se.