Papyrus z knihy mrtvých přitahuje v Ostravě živé

Unikátní ukázku Egyptské knihy mrtvých představuje Dům knihy v Ostravě. Papyrus písaře Aniho popisuje cestu, kterou prochází duše po smrti těla. Originál je uložený v Britském muzeu. Jeho kopie se tiskla ve Slovinsku a je dlouhá několik desítek metrů.

Video Události v kultuře
video

Kopie papyru z knihy mrtvých vystavují v Ostravě

Aniho papyrus vznikl v období vlády 19. dynastie a byl pojmenován po nepříliš známém egyptském hodnostáři.  V roce 1888 ho v oblasti někdejšího Vesetu (Théby) zakoupil egyptolog Ernest Alfred Wallis Budge pro Britské muzeum v Londýně, kde je dosud papyrus uložen.

V Londýně jej také před devíti lety odborníci restaurovali. Původní svitek byl vytvořen na slepovaných papyrových částech. Kopie vytvořil grafik Slavko Kroča.

„Byl milovníkem moudrosti a také milovníkem Egypta. Sestavil jednotlivé obrazy podle pořádku, v jakém se nacházely na původním papyru. Originál má zhruba 23,5 metru, kopie něco přes 31 metrů kvůli lepší viditelnosti a čitelnosti,“ popisuje Pavel Goliáš z ostravské organizace Nová Akropolis, která výstavu spolu s Knihcentrem připravila.

Kopie Aniho papyru z Egyptské knihy mrtvých v ostravském Knihcentru
Zdroj: ČTK
Autor: Jaroslav Ožana

Písař zdraví bohy

Instalace objemného exempláře trvala několik hodin. Nejčastějším motivem barevných ilustrací, které doplňují text z hieroglyfů, je postava v bílém, která představuje samotného autora - Aniho.

„Byl písařem, vysoce postaveným úředníkem. Proto si mohl takovýto svitek dovolit,“ vysvětluje Goliáš. „Zobrazován je i se svou manželkou, ta má ruce zvednuty v typickém egyptském pozdravu.“ Zdraví tímto způsobem bohy, jichž je na Aniho papyru vyobrazeno hned několik.

Kolik váží duše?

Knihy mrtvých se umisťovaly do sarkofágu vedle mumie nebo byly součástí obinadel, do nichž bylo tělo zabaleno. Pojednávaly o posmrtném životě. „Nejzajímavějším a neznámějším motivem Aniho papyru je tzv. vážení duše. Na jedné misce vah je srdce a na druhé straně univerzální spravedlnost. Pokud bylo srdce těžší, znamenalo to, že dotyčný nežil úplně čistý, spořádaný, morální život,“ doplnil Goliáš.

Kopie Aniho papyru z Egyptské knihy mrtvých
Zdroj: ČTK
Autor: Jaroslav Ožana

Takový člověk se musel vrátit a žít znovu a lépe. Za Aniho papyrem se zájemci do ostravského Knihcentra mohou také vrátit - ale jen do 30. března.