Rafani štěkají na Paříž

Politika a násilí ve všech možných podobách se koncentrují v historické budově první exilové československé vlády v Paříži. V prostorách dnešního Českého centra se představuje česká umělecká skupina Rafani. Svou první instalaci ve Francii pojali jako průřez dosavadní tvorbou.

Video Události v kultuře
video

Rafani vystavují v Paříži

Rafani se ve svých projektech často dotýkají problémů současné globalizované společnosti – mezilidských vztahů, působení médií či postojů k cizincům a menšinám. V Paříži jsou cizinci oni sami. V kulisách Paříže, která politického násilí zažila spoustu, by ale jejich vzkaz měl být čitelný, byť často odkazuje na české reálie.

Například nejstarší exponát výstavy se vztahuje k odsunu sudetských Němců z českého pohraničí na konci druhé světové války. Dílo kombinuje sudetské folklorní vystřihovánky s citacemi z příručky československého vojáka obsazujícího pohraničí.

Na první pohled může působit nepřenosně, podle Rafanů si ale klade otázky, které jsou ve všech zemích a společnostech stejné. „Téma, do jaké míry se člověk cítí součástí nějakého společenství, nějakého národa, mohou, zvláště v poslední době, fungovat i na mezinárodní úrovni,“ domnívá se jeden z Rafanů David Kořínek.

Dílo umělecké skupiny Rafani
Zdroj: Česká centra

Nechybí ani příspěvek k tématu migrace – instalace pantoflí pro uprchlíky se nicméně v Paříži, kde nebývá zvykem se doma přezouvat, může minout okamžitým účinkem. Naopak je Francouzům blízká kritika dnešní společnosti v podobě skleněné pyramidy, na jejímž vrcholu se snaží udržet čím dál užší elita společnosti. 

Pro Rafany byl výzvou i samotný prostor Českého centra, které není tradiční výstavní síní. Znepokojivé artefakty a videoklipy útočí na divákův zrak i sluch všude, včetně schodiště mezi jednotlivými patry. Až do 6. dubna.