Praha před sto lety a dnes

Staroměstské náměstí bez Husova pomníku. Porovnejte, jak se Praha proměnila za více než století

Jak vypadala Praha a česká krajina na přelomu 19. a 20. století, ukazuje více než dvě stě velkoformátových fotografií ze sbírek archivu hlavního města. Všechny vznikly v tehdy velmi známém fotografickém ateliéru Jindřicha Eckerta. Výstava v Clam-Gallasově paláci ukazuje jak snímky jeho zakladatele, tak i jeho nástupců. Tehdejší a současnou podobu Prahy pak můžete porovnat ve fotogalerii tohoto článku.

 

Výstava představuje hlavní město z let 1863 až 1926. Velkoformátové zvětšeniny byly vyrobeny z digitálních kopií původních skleněných negativů. Těch se v Archivu hl. města Prahy zachovalo téměř 3500 kusů. Kvůli velké citlivosti se ale nevystavují.

Video Události v kultuře
video

Výstava fotografií ukazuje Prahu před více než sto lety

Před sedmi lety se navíc archivu podařilo najít dvě inventární knihy s detailními popisy fotografií z Eckertova ateliéru. „Díky tomu jsme mohli určit stovky negativů, zvláště mimopražských, které bychom jinak těžko popisovali,“ vysvětlila význam tohoto objevu autorka a kurátorka výstavy Miroslava Přikrylová.  

Jindřich Eckert i jeho nástupci se snažili zachytit tehdejší proměny Prahy: mizející části během tzv. pražské asanace i nové stavby, například budovu Rudolfina nebo budování dnešního Masarykova nábřeží. Jak se Praha změnila, porovnejte v následující fotogalerii:

Eckert se ale rád vydával i po Čechách, fotil přírodu i městská panoramata. „Tím také velice proslul, protože v té době nebylo příliš jednoduché cestovat s těžkým fotoaparátem a pořizovat snímky v terénu,“ doplnila Miroslava Přikrylová. Mimopražské výlety měly souvislost s další Eckertovou činností. Jako člen Komise pro soupis památek Prahy spoluvytvářel první systém památkové péče v Čechách. 

Fotografie z jeho ateliéru si návštěvníci Clam-Gallasova paláce mohou prohlédnout do 10. prosince. K výstavě vychází i obrazový katalog 3500 snímků ateliéru H. Eckert.