Islám, judaismus i křesťanství ukazují, že víra může být krásná

Islám, judaismus i křesťanství spojuje zájem o krásu náboženských předmětů. Odraz víry v umění zachycuje výstava Víra a krása. Expozice v centru Alfirdaus na Praze 8 dává prostor k zamyšlení, jak a proč vyjadřovat krásu víry, uvedla o výstavě, kterou společně pořádají křesťané, židé a muslimové, Jana Vondrová z Českobratrské církve evangelické.

Video Zprávy ve 12
video

Výstava ukazuje odraz víry v umění

Hlavní součástí výstavy jsou ukázky křesťanské, židovské a muslimské kaligrafie nebo předmětů používaných při obřadech těchto náboženství, například křtitelnice, džbán na víno, podmalby na skle nebo reprodukce tolerančního tisku Desatera. Organizátoři chtějí zdůraznit, že mezi lidmi různých náboženství lze najít společnou řeč.

Cesta skrze krásu

„Filozof Martin Buber kdysi řekl, že přijde doba, kdy stoupenci různých věr a nauk nebudou spolu soupeřit, ale budou se ze sebe navzájem radovat. Dívat se na to, co vytvářejí vyznavači jiného náboženství, je jednou z cest, jak mít radost z jinak smýšlejících lidí a těšit se spolu s nimi,“ popsala ideu expozice Ruth Jochanan Weinigerová, religionistka, překladatelka a bývalá předsedkyně Společnosti křesťanů a Židů.

Výstavu sjednocuje důraz na estetickou stránku hmotných projevů víry. „Při svých cestách světem jsem navštívil mnoho kostelů, synagog a mešit. Uvědomil jsem si, že věřící všech náboženství chtějí sloužit bohu v krásném prostředí, které vyjadřují často podobným způsobem, architektonickým ztvárněním prostoru, ozdobnými nápisy s texty či rostlinnými motivy,“ uvedl farář Českobratrské církve evangelické Mikuláš Vymětal.

„Chceme ukázat, že náboženství dokáže spojovat dohromady lidi různých náboženství a postojů. Cílem víry je dojít smíření. A k tomu jistě patří i cesta skrze krásu,“ zmínil Eknaifith Bader, člen muslimské obce a ředitel jazykové školy Alfirdaus, jejíž prostory jsou využívány také jako mešita. Výstava Víra a krása zde potrvá až do poloviny července.