Collegium 1704 vyladilo Zelenkovy sonáty na Zlatou ladičku

Poslední nahrávku barokního orchestru Collegium 1704 vyznamenalo červnové číslo magazínu Diapason. Ocenění Zlatá ladička (Diapason d'Or), udělované každý měsíc, patří CD se sonátami Jana Dismase Zelenky. Tuto prestižní cenu získal soubor už potřetí, pokaždé za nahrávku děl tohoto znovu objevovaného barokního skladatele.

Video Události v kultuře
video

Nahrávka Zelenkových sonát získala Diapason d'Or

V květnu byla také nahrávka Sonatas ZWV 181 šesti sonát Zelenky vyhlášena jako CD týdne v kategorii klasické hudby na serveru The Guardian. CD obsahuje kompletní cyklus šesti komorních sonát, které se díky Collegium 1704 dočkaly nové nahrávky na historické nástroje poprvé po více než dvaceti letech. Poslední takový počin vytvořil Ensemble Zefiro v roce 1993.

Rozhovor s Václavem Luksem, uměleckým šéfem Collegia 1704 

Pomůže takové ocenění propagaci Zelenkovy hudby a i vám jako souboru?

Pomůže obrovsky, protože tato ocenění jsou velmi sledována, zvláště v kulturních zemích, jako je Francie. V loňském roce jsme získali za Zelenkovu mši Missa Divi Xaverii také Diapason d'Or, získali jsme za ni i výroční cenu časopisu Diapason. Publikum, které tohle sleduje, vidí ocenění pro Zelenku a opět Zelenku a je to pro něj skutečný signál.

Sbírka šesti Zelenkových sonát prý představuje v kontextu barokní hudby naprostou raritu. V čem?

Musíme si uvědomit, že tato díla vznikala někdy kolem roku 1720. Komorní sonáta v té době byla spíše zábavní žánr, ale Zelenka vytvořil díla, která jsou bytostně osobní, nesmírně interpretačně náročná, co se techniky, rozsahu i hudebního projevu týká. Je to jeho jedinečné osobní poselství. Mnoho let po něm nikdo nic podobného neudělal, až Bach o třicet let později s triovou sonátou Hudební obětina.

Jste spoluobjevitelem Jana Dismase Zelenky, věnujete se mu už několik let, jak dalece už se podařilo dostat jeho jméno do světa?

Těžká otázka. Proces je průběžný, světová veřejnost ho stále vnímá. Samozřejmě jsme malý národ, země, která nemá takový kulturní potenciál, jako Německo, Francie nebo Anglie, ale myslím si, že v kontextu toho můžeme být hrdi, že Zelenka je dnes vnímán na roveň největším géniům barokní hudby, jako byl Johann Sebastian Bach nebo Georg Fridriech Händel.