Jiří Straka dovezl z Číny boom stavebnictví i prostituce

V Číně, kde žije už řadu let, by novou sérii obrazů vystavit nemohl. Malíř Jiří Straka se totiž věnuje tématu asijské prostituce. Aktuální téma propojuje s technikou tradiční tušové malby. Svoje „Květiny v moři zla“ vystavuje v pražské Nové galerii, symbolicky v prostorách, které v minulosti také sloužily jako nevěstinec.

Video Události v kultuře
video

Jiří Straka o Číně a o výstavě

„Čína mě začala přitahovat už někdy v páté třídě a přes první kontakt s publikacemi, které jsem objevil v knihovně rodičů, jsem se postupně dostával k vášni pro čínskou malbu,“ přiznává Straka, že o asijskou zemi se zajímá od dětství. Vystudoval proto sinologii, v roce 1995 odjel do Pekingu studovat malířství a o deset let později se do Číny přestěhoval nastálo. Věnuje se zde výtvarnému umění.

Jeho vystavená tvorba odráží obrovské změny, kterými země prochází. „Například velký stavební boom zasahuje celou společnost. Proto jsem v posledních letech maloval staveniště, vlastně detaily vytržené ze stavenišť, jimž je dán nový svébytný život,“ uvedl Straka.

Tušová prostituce

Názvem výstavy odkazuje k čínskému sociálně kritickému románu o prostituci v čínských velkoměstech. Toto téma se váže i k překotné výstavbě. „V okolí stavenišť enormně narostl počet míst, kde poskytují dělníkům sexuální služby,“ vysvětlil výtvarník. Proto zvolil jako jeden z námětů prostitutky, propůjčil jim prý obličeje z fotografií konkrétních Číňanek.

Pro erotická vyobrazení zvolil techniku tušové malby, která na první pohled s popkulturní podobou děl nejde dohromady. „Odkazuji tak k pokusům o spojení evropské malby s tušovou malbou, které probíhaly už od 18. století,“ uvedl.

Jeho čínské Květiny v moři zla si zájemci mohou v galerii prohlédnout do 26. května.