Richard Deacon / Mamut

Materiál je všude kolem. Světový sochař Richard Deacon vystavuje v Česku

Jednoho z nejvýraznějších sochařů současnosti, britského autora Richarda Deacona, představuje Galerie hlavního města Prahy. Kurátor Julian Heynen pojal jeho první samostatnou výstavu v Česku jako úvod do rozmanité tvorby za posledních třicet let. Šest desítek děl využívá rozličné techniky a materiály, od dřeva, keramiku a hliník k syntetickým materiálům.

 

Kurátor s autorem spolupracuje tři desítky let, od výstavy Umění těch druhých, která se konala v Německu a poté jako přehlídka britského umění putovala do dalších zemí včetně Československa.

„Dozvěděl jsem se, že v těchto prostorách byla před 30 lety vystavena tři má díla. Pokusím se touto výstavou doplnit těch chybějících 30 let a prezentovat rozmanitost a šíři svých zájmů,“ uvedl Deacon v Městské knihovně, kde jeho přehlídka potrvá do 17. září.

Rozměrné plastiky vyrábí zásadně vlastníma rukama. „Žijeme ve světě, kde nás obklopují nejrůznější materiály, sami jsme tělesný materiál, proto různé struktury a tvary zkoumám svou prací,“ uvažuje Deacon.

„Je to primárně sochařská výstava, ale jsou tu také kresby, nebo je to výstava kreseb, která zároveň prezentuje archiv. Jsou tu monumentální díla a také drobné věci,“ upozorňuje sochař.

Video Události v kultuře
video

Sochař Richard Deacon vystavuje v Česku

Heynen připomněl, že Deacon vstoupil na scénu v sedmdesátých letech, po neoavantgardních hnutích, která posunula představu toho, jak může socha vypadat, až na samé limity. „Deacon se držel materiálnosti sochy a představuje sochu jako objekt, jako něco hmotného, přitom ale nepodléhá tradicionalismu. Myslím, že rozvíjí modernismus, shrnuje ho, ale zároveň se neuchyluje k tradičním metodám,“ uvedl kurátor.

Richard Deacon, narozen v roce 1949, je držitelem slavné Turnerovy ceny z roku 1987 a řádu Britského impéria. Jeho sochařské dílo patří od osmdesátých let k nejvýznamnějším nejen v rámci silné generace anglických tvůrců, jako jsou Antony Gormley, Anish Kapoor, Alison Wilding, Tony Cragg a další, ale také v celosvětovém měřítku.