Ministerstvo chce v galeriích současné umění. Na nákup nabídne desítky milionů korun

Ministerstvo kultury nabídne galeriím a muzeím podporu pro nákup uměleckých děl mladších padesáti let. Zřízení nového dotačního programu v pondělí schválila vláda, s udělením dotací počítá již v letošním roce. Podle mluvčí ministerstva Simony Cigánkové by v programu měly být ročně desítky milionů korun. Akviziční fond je zaměřen na současné umění, které údajně v českých galeriích chybí.

Video Události v kultuře
video

Ministerstvo kultury chce v galeriích současné umění

„Ten návrh vítám, myslím, že je to snaha vyřešit problém, který zatím není moc vidět, ale který se ukáže v další generaci, kdy galerie nebudou mít čím zaplnit sály, které by měly vyprávět příběh českého umění alespoň do konce dvacátého století,“ říká kurátor a ředitel galerie Futura Michal Novotný, který byl hostem Událostí v kultuře. 

Z programu nebudou moct čerpat velké instituce zřizované ministerstvem, třeba Národní galerie v Praze, které mají dostávat peníze na mimořádné akvizice rovnou do svého rozpočtu. Právě Národní galerie ale nízkou sumu, kterou jí ministerstvo na akvizice poskytuje, léta kritizuje. Nový program je součástí Koncepce rozvoje muzejnictví v České republice v letech 2015 až 2020, kterou před dvěma lety schválila vláda.

Podporu mohou získat také soukromé sbírky, pokud splní podmínky

Program by měl být určen primárně na rozvoj regionů, uvedlo ministerstvo. Dotace bude udílet odbor muzeí a galerií a peníze půjdou z rozpočtu ministerstva v daném roce. Podpora nákupu současného umění, jemuž se zejména tuzemské veřejné instituce podle odborníků věnují velmi málo, by se mohla týkat i soukromých sbírek.

Finanční prostředky z akvizičního fondu jsou poskytovány muzeím, galeriím, případně dalším subjektům hospodařícím se sbírkami muzejní povahy zapsanými do Centrální evidence sbírek (CES), které nezřizuje ministerstvo, sdělila Cigánková. Za splnění výše uvedených podmínek může být dotace poskytnuta i soukromému subjektu. V Centrální evidenci sbírek muzejní povahy je zapsáno přes 800 položek.

Program by se měl podle ministerstva vztahovat zejména na nákup domácích autorů, bude se z něj ale moci čerpat i dotace na nákup zahraničních autorů. „Pokud je sbírka dané organizace takto zaměřená. Jednou z podmínek žadatele je například mít schválenou sbírkotvornou koncepci organizace,“ uvádí ministerstvo.

Galeristé mohou žádat o dotaci na nákup děl mladších 50 let, která jsou volným uměním nebo originální autorskou dokumentací díla volného umění. Mohou mezi to spadat i původní dokumentace instalací a autorských záznamů performancí, dokumentace architektonického návrhu, užité umění, průmyslový design i jeho originální dokumentace, autorské fotografie, původní negativy, videa nebo autorské knihy.

O dotacích bude rozhodovat rada fondu, která bude mít devět členů jmenovaných ministrem kultury z odborníků na oblast moderního umění, architektury nebo designu.