Skladatel Koželuh nahradil Mozarta. Jeho hudba opět korunuje Leopolda II.

V pražském kostele svatého Šimona a Judy v úterý večer zazněla obnovená premiéra kantáty, která vznikla pro korunovaci Leopolda II. českým králem. Autor Leopold Koželuh se po smrti Wolfganga Amadea Mozarta stal dvorním skladatelem ve Vídni. Po téměř 230 letech kantátu na scénu uvedl Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK.

Video Události v kultuře
video

Znovu zní korunovační hudba Leopolda II.

Leopold II. se stal českým králem v září roku 1791. U příležitosti korunovace vznikla dvě vynikající hudební díla. Mozartova opera La clemenza di Tito a Korunovační kantáta od Leopolda Koželuha. Její text sepsal německý spisovatel August Gottlieb Meissner. „Kantáta je specifická tím, že text byl ušit přímo na míru, o Leopoldovi přímo hovoří, celé je to chvalozpěv na panovníka,“ říká dirigent Marek Štilec.

Koželuh se díky kantátě stal dvorním kapelníkem ve Vídni

Kantáta ve své době sklidila mimořádný ohlas a ještě posílila skladatelovu společenskou prestiž a postavení v uměleckém světě. Úspěch skladby napomohl tomu, že Leopold Koželuh byl v roce 1792 jmenován dvorním kapelníkem a skladatelem ve Vídni.

Příprava na obnovenou premiéru trvala rok. Orchestr měl sice k dispozici dochovaný opis dobové partitury, ale chyběly party pro jednotlivé hudebníky, které bylo potřeba znovu vytvořit.

Leopold II. se svým bratrem Josefem II., obraz Pompea Batoniho
Zdroj: Wikimedia

„Kantáta je náročná svým rozsahem, má kolem 75 minut, je to celovečerní dílo. Je velmi pestrá, obsahuje sbory, které působí dodnes impozantním dojmem. Je tam řada recitativů, které umocňují Meissnerův text, a jsou tam krásné kantabilní árie,“ popisuje Marek Štilec.

Pěveckých partů se ujali tenorové Josef Moravec a Tomáš Kořínek, sopránový hlas zpívá Kristýna Vylíčilová. „Melodie jsou průzračné, čisté, nejsou nijak extra zašmodrchané, takže to má působit velice jednoduše. A jak je známo, tak to, co má působit jednoduše, je strašně těžké uzpívat tak, aby to jednoduše působilo,“ říká pěvkyně Vylíčilová.

Uvedení Kantáty ke korunovaci Leopolda II. je součástí dlouhodobého projektu Češi ve Vídni. Má připomenout skladatele a hudebníky, kteří se narodili nebo vyrostli v zemích Koruny české a často měli významné postavení ve Vídni druhé poloviny 18. století.