Z výstavy Když císař umírá (Národní muzeum)

Když císař umírá: Výstava o smrti nesmrtelného Karla IV.

Končí rok oslav sedmistého výročí narození Karla IV. a jedna z posledních výstav v Národním muzeu, která toto jubileum připomíná, se symbolicky také zaměřila na konec - představuje téma smrti a zároveň historické nesmrtelnosti tohoto významného panovníka. Na výstavě pod názvem Když císař umírá se návštěvníci seznámí nejen s poslední cestou Karla IV., ale nahlédne i do společnosti vrcholného středověku.

 

Karel IV. zemřel 29. listopadu 1378. Jeho pohřeb byl velkolepou smuteční slavností, která neměla v tehdejších časech obdoby. Procesí v čele s 564 černě oděnými světlonoši se svícemi prošlo Vyšehradem, Pražským hradem, Malou Stranou i Starým a Novým Městem. Pohřbu se účastnili zástupci předních panských rodů, staroměstští i novoměstští konšelé a další významní měšťané. 

„Tento pohřební průvod byl velmi významnou událostí tehdejšího světa a ukazoval, jak byl Karel IV. velká osobnost a že tak byl vnímán už v době své smrti,“ podotkl generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Návštěvníci prostřednictvím předmětů denní potřeby či ukázek výzbroje a výstroje na výstavě poznají blíže život ve středověkém městě za vlády Lucemburků v českých zemích. Hlavní téma instalace se ale soustředí na smrt a umírání v oné době. Silnou roli církve v (nejen) posledních věcech člověka dokládají mešní roucha, poutní odznaky či relikviáře. 

Část věnovaná samotnému Karlu IV.  připomene obřadní cestu smutečního průvodu a ukáže například trojdílný dřevěný oltář ze Slavětína či části náhrobní desek. „Jeden z nejcennějších souborů, který lze na této výstavě zhlédnout, jsou fragmenty textilií z královské hrobky v pražské katedrále, jež dokumentují různé středověké pohřby,“ upozornil jeden z hlavních autorů výstavy Vít Vlnas.

Kompletní soubor textilií je vystaven úplně poprvé - a na dlouhou dobu i naposledy. „Je to proto, že textilní exponáty jsou velice citlivé na světlo, a mohou být vystaveny vždy pouze jednou za čas na omezenou dobu,“ vysvětlil Vlnas.

Video Události v kultuře
video

Když císař umírá - výstava o smrti Karla IV.

Co se děje, „Když císař umírá“, se lidé mohou dozvědět v budově Českého muzea hudby do 26. března příštího roku. S výstavou je spojena také řada doprovodných programů, Národní muzeum mimo jiné ke karolinskému výročí připravilo speciální mobilní aplikaci Charles GO, která zájemce provede též poslední cestou Karla IV.