Poslední večeře Giorgia Vasariho čekala na restaurátory půl století

Italským restaurátorům se podařilo zachránit Poslední večeři od Giorgia Vasariho. Vzácný obraz z 16. století poničily povodně, které v roce 1966 zasáhly Itálii. Veřejnosti se znovu představil po padesáti letech.

Video Události v kultuře
video

Vasariho obraz byl restaurován po 50 letech

Rozvodněná řeka Arno v roce 1966 zasáhla i depozitář florentské galerie Uffizi a poškodila na třináct set uměleckých děl. Mezi nimi i Vasariho Poslední večeři. „Nejvíce byla poškozena obrazová vrstva. Zcela se oddělila od podkladových vrstev a v některých místech přesahovala jejich rozměr téměř o dva centimetry,“ popsal škodu restaurátor Roberto Belluci.

Vasari obraz Krista při posledním setkání s učedníky vytvořil pro ženský klášter Santa Croce. Na rozdíl od většiny tradičního florentského umění je namalované na pěti dřevěných deskách. „Důvod tohoto neobvyklého postupu neznáme,“ přiznává hlavní restaurátor Marco Ciatti. „Domníváme se ale, že to bylo kvůli striktním pravidlům kláštera. Takto mohl být obraz namalován jinde a do kláštera potom odvezen. Takže jeho autor se s jeptiškami vůbec nepotkal. Což by v případě fresky nebylo možné.“

„Návrat Vasariho Poslední večeře je konečné vítězství Florencie a náprava škod z povodní.“

Marco Ciatti

hlavní restaurátor

Po katastrofě z podzimu 1966 byl obraz více než čtyřicet let považovaný za nadobro ztracený. Postup, jak ho opravit, tehdy ještě neexistoval. Musel si počkat půlstoletí, aby se po zrestaurování za čtyři miliony korun mohl vrátit do baziliky Santa Croce.