Půdorys gotického chrámu

Národní galerie 30 let sbírá v architektuře sny i skutečnost

Československý pavilon na světové výstavě EXPO '58 v Bruselu, sídliště Jižní Město i obytný blok Unité d'habitation od Le Corbusiera v Marseille jsou jen některé ze staveb, které se vešly do Národní galerie v Praze. Instituce je vybrala na výstavu připomínající třicet let od založení sbírky architektury.

Sbírka vznikla 26. února 1986. Název aktuální instalace - Sen a skutečnost - odkazuje mimo jiné k mnohdy rozdílné představě architekta a výsledné podobě stavby. Zahrnuty jsou ty realizované i nerealizované.  

Prostřednictvím plánů, modelů, fotografií či kreseb představuje instalace sbírku architektury od počátku 20. století až do současnosti. Doplněna je ještě výběrem historických grafik s tématy architektonických detailů, antických staveb a vedut měst.

„Výstava představuje, jak byla sbírka budována od prvních nákupů, zachycuje její vývoj a členění a představuje klíčová díla a osobnosti. Připomenuty jsou také výstavy, na nichž se sbírka za dobu své existence podílela,“ uvedla kurátorka výstavy a zakladatelka Sbírky architektury Radomíra Sedláková.

Architektonický Sen a skutečnost si zájemci mohou ve Veletržním paláci prohlédnout do 25. září. Instalace je součástí letní výstavní sezony, jejímž hlavním tahákem je pohled na německého renesančního malíře Lucase Cranacha „ze všech stran“. Prohlédnout si ho zájemci mohou ve Šternberském paláci. Letní nabídku doplňuje ještě současný video art a také každoroční výstava prací diplomantů AVU. V prostorách Valdštejnského paláce zároveň pokračuje velká výstava k 700. výročí narození Karla IV.

O prázdninách zve Národní galerie do svého hlavního sídla ve Veletržním paláci také na střešní letní kino.