NKÚ kritizuje Státní fond kinematografie za neprůhledné rozdělování peněz

Podle Nejvyššího kontrolního úřadu rozděloval Státní fond kinematografie v uplynulých třech letech svou finanční podporu neprůhledně a bez dostatečné kontroly. Kontroloři mimo jiné zjistili, že dlouhodobou koncepci podpory tuzemského filmařství fond vytvořil až dva roky po svém vzniku a navíc z ní není jasné, jaké má cíle. Podle fondu se výtky týkají administrativních pochybení, mnoho chyb už odstranila novela zákona.

Ilustrační foto
Zdroj: ČT24 Autor: Tetra Images

Státní fond kinematografie vznikl na počátku roku 2013 a jeho rozpočet ze sedmdesáti procent tvoří peníze státního rozpočtu; další finance získává například z poplatků za reklamu, promítání filmů v kinech nebo za užití děl, k nimž spravuje práva.

Fond ze zákona spravuje audiovizuální poplatky, poskytuje filmové pobídky a podporu kinematografii. V letech 2013 až 2015 fond na podporu kinematografie rozdělil téměř půl miliardy korun. Z těchto prostředků podpořil 320 miliony korun 169 žádostí o dotaci v oblasti výroby českých kinematografických děl.

Kontrola upozornila na nerovné podmínky

Kontroloři z Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) ale nyní kritizují způsob, jakým rada fondu o jednotlivých projektech rozhodovala. „Hodnocení se u čtyř z dvanácti kontrolovaných výzev výrazně lišila,“ konstatuje kontrolorská zpráva, podle níž nemuseli hodnotitelé bodování nijak zdůvodňovat. SFK totiž manuály pro hodnocení teprve zpracovává – a až v průběhu loňského roku začal zveřejňovat komentáře k hodnocením.

Podle kontrolorů měli uchazeči o příspěvek na podporu kinematografie nerovné podmínky. Rada SFK prodloužila čtyřem žadatelům lhůty na dokončení projektu, ačkoliv žádost podali pozdě. Kontrola navíc odhalila, že fond vyplatil dvěma příjemcům celkem 800 tisíc korun bez předložení potřebných dokladů. 

Výhrady k pobídkám

Kontroloři měli výhrady také ke způsobu poskytování filmových pobídek. Mezi lety 2013 až 2015 poskytl SFK pobídky za více než 923 milionů korun celkem 76 žadatelům.

Peníze alokované na filmové pobídky nemají za jeden rok přesáhnout 800 milionů korun. V roce 2015 ale vydal SFK osvědčení 84 žadatelům a přislíbil jim téměř 1,4 miliardy korun, uvádí NKÚ. V osmi případech podle něj fond dokonce neodmítl žádosti, které byly na vyšší částku, než stanovuje zákon. Jako rizikové kontroloři vyhodnotili opětovné poskytnutí podpory devíti uchazečům, které předtím sám SFK nahlásil finančnímu úřadu kvůli podezření z porušení rozpočtové kázně. 

Problém s netransparentností rozhodování byl podle SFK odstraněn letošní novelou zákona. Veškerá rozhodnutí rady tak jsou nyní veřejná. Pokud jde o prodlužování lhůt, bylo by podle fondu neúčelné žádat vracení dotace například kvůli tomu, že se natáčení protáhlo kvůli malému počtu slunečných dní. Vyplácení podpory bez požadovaných dokumentů má zabránit dokončovaná on-line databáze pro podávání žádostí.