V Britském muzeu vystavují potopené starověké město

V Britském muzeu v Londýně se otevřela brána do starověkého Egypta. Výstava se totiž vrací do historie Herakleionu - města, které zřejmě vzniklo v osmém století před naším letopočtem a pak se propadlo do Středozemního moře.

Video Události v kultuře
video

V Britském muzeu vystavují Herakleion

Egyptský přístav, v němž se protínaly obchodní trasy z celého Středomoří, zmizel pod hladinou v osmém století po Kristu. Archeologové ho objevili v roce 2000 více méně náhodou.

Navedlo je k němu přes šedesát starověkých lodí v deltě Nilu. Pozůstatky ztraceného města vydaly mimo jiné důkaz, že Herakleoin se egyptsky nazýval Thonis. Do té doby měli historici za to, že jde o dvě různá města. 

Návštěvníky Britského muzea přenese výstava do hlubin moře, které postupně vydává své poklady - šestnáct dominančních soch a stovky malých, šperky, nádobí a další předměty je nechávají nahlédnout do života zaniklé civilizace. Mezi nimi i impozantní socha staroegyptského boha záplav Hapi, která kdysi zdobila chrám v Herakleionu. 

Díky uložení v hustých jílovitých a písčitých usazeninách je většina artefaktů dobře zachovalá. Do Ztraceného světa potopeného egyptského města se mohou návštěvníci ponořit do konce listopadu. Samo podmořské naleziště je ale tak rozsáhlé, že podle archeologů bude jeho průzkum trvat aspoň dvě stě let.