Univerzita Karlova dostává obrazovou lekci z historie

Když Karel IV. založil 7. dubna 1348 pražskou univerzitu, byla první z vysokých učení na sever od Alp a na východ od Paříže. Měla čtyři fakulty: teologickou, svobodných umění, právnickou a medicínskou. Jak dál pokračovala historie této školy a jak je spojena s dějinami? Projděte si fotogalerii, která vznikla u příležitosti 700. výročí narození jejího zakladatele.  

Se jménem a osobností Karla IV. je spojena řada staveb a památek. Některé z nich web ČT24 připomněl ve fotogaleriích. Které si ještě můžete prolistovat?