Hoši, děkujem! Pasta Oner a Martin Krajc jsou zlatí kluci

Pasta Oner a Martin Krajc se třpytí zlatem. V pražské galerii Nová síň pořádají společnou výstavu Golden Boys, kterou završují a zároveň stmelují dlouholetou uměleckou spolupráci. Dva odlišné, ale přesto provázané přístupy jsou k vidění do 21. května.

Video Události v kultuře
video

Pasta Oner & Martin Krajc: Golden Boys

Provázanost s českou graffiti komunitou oběma výtvarníkům už nikdo neodpáře. Jejich dílem se táhne trvale, ale ne na první pohled okázale a utváří základy jejich výtvarného názoru. Pasta Oner na první pohled pracuje s líbivostí, skrze kterou se snaží diváka dostat k jádru věci. Zabývá se většinou tématy, která člověka ničí - ať už jde o vášně, nebo neřesti, nejde bez nich žít.

Pasta Oner

Pasta Oner

výtvarník

„Peklo není, co nás čeká, ale peklo žijeme teď. Naše bytí není nic šťastného, to není žádná oříšková čokoláda, to je prostě peklo.“

Pasta Oner

výtvarník
 Pastova převažující utaženost a čistota malířského tahu odpovídá pregnantnosti „writerského tagu“, zatímco uvolněnost a rozmáchlost Krajcova gesta nalézá svůj odraz ve svobodě a živelnosti pouličního graffity. Na druhou stranu však Krajc vyvažuje implicitní odkaz k umění ulice svým dlouhodobým založením v aktuálním malířském akademismu, vůči kterému se vyhraňuje popartová a komiksová estetika jeho kolegy.
Pasta Oner / Stock Exchange
Zdroj: Pasta Oner & Martin Krajc: Golden Boys

Oba se však shodují v pojetí obrazu jakožto médiu se silným symbolickým potenciálem. Pasta vyplňuje svá díla symbolikou reklamního jazyka, kontroverzními kódovanými zprávami šířenými prostřednictvím znejasnění rolí a hodnot symbolů konzumního života. Krajc svou inklinaci k témuž „světu značek“ vyvažuje pak nově zájmem o mytologické postavy, symboly nereflektovaného „předkritického“ světa mýtu – mýtu, který si člověk neuvědomuje, nýbrž který plně v zajetí jeho vlastních symbolů žije.