Skalpel, prosím. Nebo rtěnku? V Olomouci vykreslují způsoby kresby

Uhlem, štětcem, skalpelem… způsoby, jakými vzniká kresba, představuje Muzeum umění v Olomouci. Kurátoři připravili průřez kreslířského umění od staré kresby až téměř po současnost. Ke zmíněným technikám přidali i kresbu rtěnkou nebo textem.

Video Události v kultuře
video

Výstava kreseb v Olomouci

Kresba nebyla dlouho považována za samostatnou disciplínu. Ceněná začala být až od renesance, kdy ji začali sbírat samotní umělci. „Do té doby sloužila jako přípravná studie k větším realizacím,“ upřesnil kurátor Ivo Binder.

Autoři výstavy vybírali z šestnácti tisíc děl v muzejním depozitáři. Do největšího sálu Muzea umění, tzv. trojlodí, se vejde pouze 300 děl, snažili se proto od každého autora vybrat pouze jeden obraz. 

Jako kritérium sloužila i pestrost technik, kterými díla vznikala. Kreslit se totiž podle autorů výstavy dá téměř vším. „Najdeme tu také kresby rtěnkou. Práce od Běly Kolářové z roku 1979 se jmenuje Semafory rtů,“ uvedl příklad kurátor Ladislav Daněk. Skalpel, nezvyklý nástroj pro umění, v názvu výstavy upozorňuje na kresbu pomocí koláže, typickou pro české poválečné období. 

Průřez kresbou je už čtvrtou sbírkovou výstavou Muzea umění. Předcházely jí souhrnné expozice autorské knihy, užitého umění a fotografií.