Od tužky a papíru k realitě. Co pro architekty znamená skicování?

Nakladatelství KANT vydává knihu určenou všem „kulturním“ lidem v Česku. Jde o soubor prvních idejí staveb padesátky předních českých architektů. Publikace Skici - Sketches ukazuje to nejosobnější např. z tvorby Evy Jiřičné, Jana Kaplického, Ladislava Lábuse, Josefa Pleskota, Aleny Šrámkové, Davida Vávry a mnoha dalších.

Výběr náčrtů a kreseb sesbírané z několika generací architektů dal dohromady tým pedagogů z fakulty architektury ČVUT. „Když člověk listuje touto knihou, uvědomí si, jak jsou skici jednotlivých autorů odlišné a jedinečné, asi stejně jako otisky prstů nebo DNA,“ uvedl v
knize Ivan Vosecký.

Kniha kreseb s odkazy na stavby, které z nich vzešly, mapuje nejen českou architekturu, ale i lidskou stránku profese. Těm, kterým se pod rukama na papíře rodí nejrůznější stavby, v krátkých textech v knize vysvětlují, co pro ně skicování znamená.

Architekt Josef Pleskot

Josef Pleskot o náčrtu nového ústředí ČSOB v pražských Radlicích

Architekt

„Kresba je pro mě jazyk. Vytvářím schémata - obrázkové písmo, kterým oslovuji své klienty i spolupracovníky. Sděluji jím vlastnosti, jaké si myslím, že by architektura měla mít.“ 

Josef Pleskot o náčrtu nového ústředí ČSOB v pražských Radlicích

Architekt

Podle Andráse Szalaie z Technické univerzity v Budapešti kniha doplňuje určitý nedostatek: „Dosud sice vycházely knihy obsahující architektonické skici, ale většinou se jedná o skici jednotlivých hvězd evropské architektury. Teď však máme před sebou knihu, která obsahuje v rychlosti improvizované kresby několika generací architektů jedné země.“

S podobnou knihou už má zkušenosti například architekt David Vávra, který na konci loňského roku pokřtil své Tři cesty za architekturou. Barevné ilustrace a drobné černobílé kresby doplněné krátkými texty či verši vznikaly při natáčení seriálu Šumné stopy. Při listování se čtenář přenese do Brazílie, Argentiny, Izraele či Řecka.

Video Události v kultuře
video

Vychází kniha Skici o architektuře