Kampa vystavuje nově objeveného Karla Malicha

Monumentální plastika českého malíře a sochaře Karla Malicha z konce sedmdesátých let byla roky ztracená, našla se teprve loni na studentských kolejích v Plzni. Nyní je poprvé k vidění v pražském Muzeu Kampa na výstavě s příznačným názvem Karel Malich: Nově objevený. Muzeum zároveň vystavilo soubor tří obrazů malíře Františka Kupky.

Plastika Karla Malicha
Zdroj: ČTK/Kamaryt Michal

Muzeum Kampa vystavuje největší plastiku Karla Malicha, jež byla loni náhodně nalezena na plzeňské vysoké škole. Malich ji vytvořil koncem 70. let pro menzu kolejí na Lochotíně. Její hodnotu si během dalších let nikdo neuvědomoval a artefakt byl schován za skříněmi. Loni na jaře ji objevil plzeňský spolek, který pátrá po uměleckých dílech.

Vztah člověka a krajiny

Reliéf, který má v současnosti milionovou hodnotu, přečkal dobu v ústraní bez většího poškození. Plastika opakuje téma, ke kterému se Malich celý život vrací, vztah člověka a krajiny. Prostřednictvím drátěných křivek znázorňuje lidské postavy a vzdušné víry.

„Ten reliéf je úžasný, vznikl sice v době normalizace, ale je to autonomní dílo, Malich neudělal žádné ústupky,“ říká kurátor Karel Srp.

Video Události v kultuře
video

Kampa vystavuje Karla Malicha

Kampa vystavuje Karla Malicha

Prostě se to děje (portrét Karla Malicha)

Karel Malich - Vizionář ve věku rozumu

Dílo, které má všechny kvality Malichovy nejlepší tvorby, je na výstavě společně s průřezem jeho tvorby z posledních let a s Černobílou plastikou z poloviny šedesátých let, kterou Malich představil v roce 1967 v newyorském Guggenheimově muzeu.

Vanoucí modře Františka Kupky

Muzeum Kampa zároveň vystavilo soubor tří úzce souvisejících obrazů slavného malíře Františka Kupky. Podle kurátorky Heleny Musilové tři malby se stejným názvem Vanoucí modře demonstrují představu nekonečného, stále se opakujícího pohybu. Kupka iluzi vytvořil pomocí propojených a kontrastních barevných hmot evokujících pohyb mořských vln.

Meda Mládková vedle malby Vanoucí modře od Františka Kupky
Zdroj: ČTK/Kamaryt Michal

Tři Kupkova díla byla pro výstavu zapůjčena ze sbírky moderního umění pařížského Centre Pompidou, z Národní galerie v Praze a ze soukromé sbírky v Londýně. V Praze byly tři malby naposledy spolu prezentovány v roce 1946 na Kupkově retrospektivě v Mánesu, o třicet let později byly k vidění v newyorském Guggenheimově muzeu.

Na aktuální výstavě malby doplňují kresby k těmto obrazům či obraz Černý ovál zapůjčený z pařížského muzea. Muzeum Kampa na dílech Františka Kupky stojí. Základ sbírky muzea i jeho expozice tvoří Kupkova díla získaná zakladatelkou muzea Medou Mládkovou.