Ústecký Hraničář je na hranici finančních možností

Divadelní scéna Hraničář v Ústí nad Labem opět potřebuje pomoc dobrovolníků. Lidé pomohli před časem opravit staré kino pro ty herce, kteří kvůli sporům o financování odešli z Činoherního studia. Teď se ale do původního působiště vrátili, a co bude s novou scénou, není jasné. Sama se ocitla ve finančních problémech.

Bývalé ústecké kino Hraničář
Zdroj: ČTK Autor: Ondřej Hájek

Spolek Hraničář zavřenou budovu bývalého kina přeměnil v multikulturní prostor. S pomocí dobrovolníků prostory opravoval celé loňské léto. Na sloupu v divadelním interiéru je napsáno šest set jmen těch, kteří se do oprav zapojili.

Spolek původně fungoval pod hlavičkou Činoheráku Ústí. Poté, co divadelní soubor přešel pod příspěvkovou organizaci města Činoherní studio, dostal se Hraničář do svízelné situace. Proto požádal město o mimořádnou dotaci ve výši půl milionu korun. Zastupitelé ji ale v prosinci neschválili, a spolek se tak dostal do finančních potíží. „Po celý rok jsme bojovali o přežití a nebyl čas vytvořit rezervy,“ vysvětlil ředitel Hraničáře Ondřej Klein.

Pomůžou sedačky i fundus

Akutní krizi po prosincovém zastupitelstvu pomohli Hraničáři alespoň částečně vyřešit jeho návštěvníci a sympatizanti. Díky nim se v pokladně spolku sešlo zhruba 150 tisíc korun. Finance chce Hraničář také získat odprodejem divadelního fundusu a práv ke hrám Činohernímu studiu. Zájemcům chce umožnit adoptovat si sedačky v hledišti. Naposledy divadlu pomohla benefiční aukce fotografií ústeckého fotografa Miroslava Rosendorfa.

Video Události v regionech (Praha)
video

Spolek Hraničář má finanční potíže

„Když budou žádat na jednotlivé akce, jako to dělají všichni ostatní, a žádost projde kulturní komisí, nevidím v tom osobně problém,“ uvedl náměstek ústecké primátorky Jiří Madar (UFO), že kohoutek městských peněz není zavřený, i když město jednorázovou dotaci poskytnout odmítlo.

Naopak do Činoherního studia dá nejvíc peněz za poslední roky.