Český znalec islámu Alois Musil se dočkal vlastního komiksu

Českého cestovatele a znalce islámu Aloise Musila představí komiks Kristýny Košutové. Připomíná v něm jeho dobrodružné expedice do arabského světa ze začátku minulého století. Komiks s názvem Šejch Músá aneb prof. Alois Musil vyjde díky podpoře fanoušků.

Video Události v kultuře
video

Český znalec islámu se dočkal komiksu

Komiks vznikl původně jako bakalářská práce studentky umění a designu Kristýny Košutové a vychází v rámci odborné spolupráce s Akademickou společností Aloise Musila. Skoro 60 tisíc korun z příspěvků na webu Startovač autorka použije na dokončení knížky.

Pro titul knihy použila jméno Šejch Músá. „Tak mu říkali lidé z domorodých kmenů, aby to bylo v jejich jazyce srozumitelné,“ říká Košutová. Autorka čerpala z knih samotného Aloise Musila, z osobněji laděných vzpomínek jeho neteře i z historické literatury. Jednotlivá okénka komiksu se tak drží doložených faktů. Komiks by měl být ke koupi v únoru.

Ze světa islámu

Již v únoru vyšla Musilova vlastní kniha Ze světa islámu. Knihu o historii, věrouce a různých proudech nejmladšího monoteistického náboženství dokončil Musil v roce 1941, v protektorátní době ale vyjít nemohla. Další vydání znemožňovala nejen nepřízeň komunistického režimu vůči Musilovi, ale i ztracený rukopis. Knihu vydalo nakladatelství Akropolis.

Alois Musil / Ze světa islámu
Zdroj: Nakladatelství Akropolis

Musil popisuje situaci v části islámského světa přibližně před sto lety. Zatímco dnes mnozí varují před islamizací Evropy, tehdy Musil pozoroval evropské výboje do muslimských zemí a obával se dokonce, že do tamních zemí šířené křesťanství islám „udusí“.

Teolog špionem

Světoznámý orientalista a spisovatel Alois Musil vystudoval teologii, stal se knězem a hned po studiích vycestoval do Arábie. Chtěl poznat místa, o nichž se píše v bibli. Postupně se naučil osm světových jazyků a asi 26 arabských nářečí. Podnikl řadu objevitelských cest, mimo jiné se stal šajchem dvou kmenů a dosáhl mnoha vědeckých uznání.

Jako první Čech navštívil tajemstvím opředenou Petru a v roce 1907 vydal čtyřdílný popis Petry a okolí pod názvem Arabia Petraea. Na svých cestách objevil legendární jordánský zámeček Amra z 8. století, který je zdoben freskami a mozaikami s figurálními motivy, což je v islámském umění unikát. Za první světové války podnikl ve službách Rakouska-Uherska několik misí špionážního charakteru do Osmanské říše.

Později se stal profesorem Univerzity Karlovy a autorem mnoha odborných statí a knih pro mládež. Alois Musil se v roce 2008 dostal také na poštovní známky. Stálou expozici má v Muzeu Vyškovska.