V Bratislavě vystavují „áže“ Jiřího Koláře

Roláže, proláže, muchláže... výtvarné techniky, kterým se věnoval český výtvarník Jiří Kolář a které nyní představuje Galerie města Bratislavy. Slovenským návštěvníkům se Legenda světové koláže, jak je výstava nazvána, představí po dvaceti letech.

Jiří Kolář
Zdroj: ČTK Autor: Vl. Galgonek

Jiří Kolář (1914–2002) popsal 220 technik koláže, mnohé z nich sám vymyslel. Autor bratislavské výstavy Jan Kukal vybral díla datovaná od šedesátých do devadesátých let minulého století. Zaměřil se na techniky, které autor považoval za nejzdařilejší, vycházel při tom ze svých osobních setkání s výtvarníkem.

„Prezentujeme zhruba dvanáct nejdůležitějších metod, tedy roláže, proláže, chiasmáže, pak jsou tu i kolorované koláže a dále muchláže nebo konfrontáže,“ vyjmenoval kurátor.

V Bratislavě se podařilo vystavit díla, která Kolář vytvořil v Československu, ale i později ve francouzském exilu. V Praze byl nejlepším autorovým dodavatelem reprodukcí spisovatel a také zaměstnanec sběrných surovin Bohumil Hrabal.

Čtyřicítka Kolářových prací pochází ze soukromých sbírek a díla byla pro příležitost výstavy jednotně zarámována. Jejich vystavení je podmíněno galerijním prostředním, které díla musí ochránit před sluncem, jež by je mohlo poškodit. 

Výstavu Jiřímu Kolářovi uspořádala bratislavská galerie už před dvaceti lety, za osobní účasti výtvarníka. Ředitel galerie Ivan Jančár doufá, že aktuální instalace přiláká nejméně patnáct tisíc návštěvníků. „Jiří Kolář je přece jen obrovské jméno, autor, který vystavoval v nejprestižnějších světových galeriích a je známý i na Slovensku. Věřím proto, že si k nám lidé cestu najdou,“ předpokládá. 

Video Události v kultuře
video

Koláže Jiřího Koláře v Bratislavě

Retrospektivní výstava Legendy světové koláže bude na Slovensku přístupná do začátku března. Poté se přesune do Česka, Německa a Rakouska.