Český kubismus (stálá expozice, Dům U Černé Matky Boží)

Nábytek na hraně. Český kubismus má své nové stálé místo

Hrany, plochy, výrazné vzory jsou nezaměnitelnými znaky kubismu, avantgardního uměleckého hnutí v prvním dvacetiletí minulého století. Český kubismus měl svá specifika, jak ukazuje i nová stálá expozice, kterou mu Uměleckoprůmyslové muzeum zřídilo v pražském Domě U Černé Matky Boží. Stavba podle návrhu architekta Josefa Gočára je sama o sobě vrcholným dílem české kubistické architektury.

 Označení kubismus bylo přezvato z francouzského „cubique“, tedy ve tvaru krychle. Základy směru, který umění pojal poměrně revolučním způsobem, vytvořili v roce 1906 v Paříži výtvarníci Georges Braque a Pablo Picasso. O několik let později jejich kubistické principy převedli čeští umělci i do architektury a užitého umění.

Hmota v prostoru

“Typické pro krátké období českého kubismu bylo, že hmota vyšla z přímých linek do prostoru. Tvůrci používali šikmé linie i v nábytku, což bylo konstrukčně velmi složité,“ upřesnila tehdejší vývoj ředitelka Uměleckoprůmyslového muzea Helena Koenigsmarková.

Výstavní prostory Domu U Černé Matky Boží jsou spojeny s architektem Josefem Gočárem, v expozici jsou ale zařazeny nábytkové soubory i solitérní kusy například od Pavla Janáka, Vlastislava Hofmana, Josefa Chochola, Otakara Novotného či Antonína Procházky.

Návštěvníci si mohou prohlídnout například jídelnu navrženou pro malíře Václava Rabase nebo psací stůl českého historika umění V. V. Štecha. „Byl jedním z teoretiků hnutí, ale sám přiznával, že se s kubistickým nábytkem trochu těžko žije,“ prozradila Koenigsmarková.

Od obrazů ke kruhu 

Nábytek pak doplňují keramika, předměty z kovů, ornamentální tapety, plakáty i užitá grafika. A také kubistické malby Emila Filly, Bohumila Kubišty, Josefa Čapka, Václava Špály a Otokara Kubína a plastiky Otto Gutfreunda. „Jde o výrazné umělce, kteří byli prvními, kdo převzali kubismus v malířství z francouzského hnutí. U nás pak měl tu specifiku, že se dostal i do trojrozměrné podoby,“ podotkla ředitelka muzea. 

Expozice nabízí přehled českého kubismu, především interiérové tvorby, z let 1911 až 1914 s přesahem do dvacátých let, kdy kubismus, ovlivněný mimo jiné hledáním národní identity v nově vzniklém Československu, prošel proměnou. „Válka změnila požadavky životního stylu, byla tu nová republika a původní kubisté většinou vytvářejí styl, reprezentovaný v architektuře i v interiérech, který se označuje jako rondokubismus,“ popsala Koenigsmarková.

Hrany českého kubismu brousí Dům U Černé Matky Boží od 3. prosince až do konce roku 2017.

Video Studio 6
video

Helena Koenigsmarková provádí výstavou

Helena Koenigsmarková provádí výstavou

Český kubismus má stálou expozici