V Plzeňské filharmonii zavládne totalita

Vztah vážné hudby a totalitního režimu přiblíží projekt Plzeňské filharmonie a Plzně 2015 nazvaný „Umělec a totalita". 17. listopadu, v Den boje za svobodu a demokracii, zazní Plzní hned dva koncerty. Ten první proběhne v plzeňské věznici, druhý pak na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Devadesátičlenný orchestr nabídne mimo jiné jedinečné provedení Symfonie č. 4 Dmitrije Šostakoviče.

Během komponovaného matiné v borské věznici budou významní skladatelé, kteří tvořili v těžkých podmínkách totalitních režimů, vystaveni přímé konfrontaci se skutečným prostředím vězení, mimo jiné místem původu některých skladeb.

Například skladba Rudolfa Karla byla komponována za velmi obtížných existenčních podmínek. Rudolf Karel ji skládal v době, kdy byl vězněn v Pankrácké věznici, rukopis Nonetu – z části napsaný na toaletním papíru – byl z věznice pašován, po jeho dokončení autora čekal převoz do Malé pevnosti Terezín.

Zákulisí ruské totality připomene nejen Šostakovič

Celovečerní program v budově Fakulty a designu Ladislava Sutnara poté představí veřejnosti nejen tyto autory, ale zejména Dmitrije Šostakoviče a jeho Symfonii č. 4, psanou mezi lety 1935 a 1936 ve stalinském Rusku, režimem nepřijatou, premiérovanou až v roce 1961.

Celý projekt přesahuje rámec běžného koncertu, a to zejména přínosem Ústavu pro studium totalitních režimů, který prostřednictvím svých historiků během koncertu poodhalí zákulisí ruské totality v době vzniku skladby a rovněž prostředí dnešního Ruska, kde manipulace s historií ovlivňuje aktuální dění.

„Plzeňská filharmonie se s nevšední odvahou pustila do projektu, který zatím u nás nemá obdoby: pořádá velký koncert, který se nebojí zaměřit na důležitá společenská, a dokonce politická témata.“

Zdeněk Hazdra

ředitel ÚSTR

Podobný projekt podle Zdeňka Hazdry, ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů, v Česku zatím nikdo nezkusil. „Přestože třeba u německých sousedů už je to běžné a můžete to zažít i v nejrenomovanějších sálech,“ upozornil. „Je to svým způsobem průlom a zároveň je velmi cenné, když můžeme odkaz 17. listopadu pojímat nejenom jako vzpomínku, ale obrátit ho také do aktuální přítomnosti," podotkl.

Od totality ke kreativitě a zamyšlení

V letošním roce jde už o třetí velký projekt, kterým Plzeňská filharmonie přispěla do programu Evropského hlavního města kultury. „Jeho příprava trvala několik let a kromě špičkové hudební kvality navíc naplňuje téma z vítězné přihlášky města na titul Od totality ke kreativitě, připomínající dějinný i společenský vývoj, kterým Plzeň prošla," vysvětluje programový ředitel Plzně 2015 Jiří Sulženko.

Plzeňská filharmonie se rozezní pod taktovkou šéfdirigenta Tomáše Braunera. Koncert na fakultě designu a umění doplní studenti tematickými videoprojekcemi.

Plzeňská filharmonie
Zdroj: Plzeňská filharmonie
Autor: Lukáš Potůček

„Je skvělé, že síly propojily renomované instituce a soubory, z nichž každý k projektu přistupuje s maximální profesionalitou. Navíc, každého z nás totalita v nějakém slova smyslu zasáhla. Šostakovičova čtvrtá symfonie vzhledem ke své náročnosti Plzeňskou filharmonií pravděpodobně nikdy provedena nebyla. Jsem přesvědčena, že projekt Umělec a totalita přivede všechny posluchače a návštěvníky k zamyšlení nad historií," říká o projektu ředitelka Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová.

Přibližně dvouhodinový koncert na půdě Západočeské univerzity začíná 17. listopadu ve 20 hodin. Dopolední koncert v plzeňské věznici je veřejnosti nepřístupný. 17. listopadu ve 14 hodin taktéž proběhne tematické odhalení pomníku Ruka v Borském parku, který uctí památku Jiřího Trnky.