Návrat objektu a Neklid věcí v galerii Kvalitář

Vypnout počítač a vrátit se k reálným objektům - jako galerie Kvalitář

V dějinách dvacátého století asi největší měrou figuruje internet a odklon od řemeslné práce. Pražská galerie Kvalitář tento kontrast prezentuje do 6. listopadu na výstavě Návrat objektu americké umělkyně Marisy Olsonové. Její práce doplňují další umělci pod názvem Neklid věcí a spojují je právě moderní technologie a odlišení od obyčejných věcí.

Video Události v kultuře
video

Návrat k objektu v Kvalitáři

Právě proto, že je současná generace plně nasycená internetem, zájem o objekt jako takový nabírá na intenzitě. On-line prostředí může pohltit jedny, ale pak existují ti, kteří se proti tomuto fenoménu chtějí vymezit a snaží se vrátit k realitě. Co se stane, když dojde k propojení těchto dvou věcí?

„Chceme se vyhnout zkratkám vyvěrajícím z povrchní filosofické kontextualizace a využití blyštivých pojmů. Pokoušíme se spíše o rozevření prostoru pro další diskusi uvnitř gravitační síly těchto pojmů a teorií.“

Galerie Kvalitář

Expozice zacílila na důležitost, jakou v současnosti hrají objekty. Práce s konkrétními vystavenými díly není náhodná. Pro vystavující to není divák, kdo se k danému objektu obrací, je to sám objekt, který pozoruje jeho. „Celý tento projekt vyvěrá z hluboké, a snad i naivní víry v to, že právě dialog mezi uměním a filosofií je tím, co dnes potřebujeme,“ přejí si galeristé.