Timothy Snyder zasévá do Černé země jiný pohled na holocaust

Dvacet zemí celého světa v pátek pokryje Černá zem - nové knižní dílo amerického historika Timothyho Snydera. Podle nakladatelů podstatným způsobem mění zažité chápání holocaustu. V překladu Martina Pokorného ji v české verzi vydávají Prostor s Pasekou. Snyder se proslavil jako autor mezinárodního bestselleru Krvavé země.

Timothy Snyder na frankfurtském knižním veletrhu

Zdroj: ČTK/AP

Černá zem si klade otázku, co masové vraždění umožnilo a proč se jeho průběh v jednotlivých zemích okupovaných nacisty lišil. Vychází z dosud historiky opomíjených pramenů východní provenience a zapomenutých svědectví přeživších z východní fronty.

Hlavní otázka: Kdo

V knize předkládá výklad antisemitské ideologie a přehled její implementace v jednotlivých zemích v letech 1939 až 1945. Ptá se, kdo přišel s myšlenkou „konečného řešení židovské otázky“, jak vznikly politické a společenské podmínky k jejímu uskutečnění, kdo zabíjel a kdo byl přímým spolupachatelem, kdo naopak pomáhal a zachraňoval a kdo určoval, která jména mají zůstat v historické paměti a která z ní naopak mají zmizet.

Autor je obzvláště sdělný tam, kde se zabývá vztahy mezi německými okupanty a místními kolaboranty ve východní Evropě. Mnozí z nich ztotožňovali předchozí brutální sovětskou agresi s údajným světovým židovským spiknutím, jak ho prezentovali nacisté. Genocida na Ukrajině se dá podle Snydera vykládat jako společný výtvor okupantů a okupovaných. Hromadné vraždění evropských Židů se v Snyderově rozboru ukazuje jako skrytý základ mnoha prvků poválečného politického a společenského uspořádání východní Evropy a také jako trvalá hrozba.

Timothy Snyder při převzetí Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových

Zdroj: ČTK

Letos 5. října Timothy Snyder převzal Cenu Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. „Nabídl nám, ať se zamyslíme nad tím, nakolik jsme se my sami podíleli na hrůzách druhé světové války, na rostoucí nenávisti a antisemitismu, které vedly k útlaku či pronásledování Židů ve většině našeho prostoru ještě předtím, než přišlo nacistické Německo s plánem konečného řešení,“ uvedl tehdy ředitel společnosti Člověk v tísni Šimon Pánek.