Jan Blažej Santini-Aichel / kladrubský klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, sv. Wolfganga a sv. Benedikta – závěr s pohledem do vzorce klenby, po 1710

Obrazem: Plzeňsko vzhlíží k barokní vznešenosti a zbožnosti

Petr Brandl, Matyáš Braun nebo Jan Blažej Santini zanechali své stopy i v Plzeňském kraji. Kam se za nimi vydat, prozradí výstava Západočeské galerie. Na výstavě Vznešenost & zbožnost shromáždila dosud ne zcela známé skvosty barokního umění právě z Plzeňska.

Expozice nabízí podle autorů první ucelený pohled na výtvarné umění a díla, jež vznikala v historických hranicích Plzeňského kraje od počátku 17. do druhé poloviny 18. století. Spojena je i se známými jmény - zahrnuje díla malířů Petra Brandla a Jana Kryštofa Lišky, sochaře Matyáše Bernarda Brauna či architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla.

„Příznivá poloha oblasti vedla k výraznému uplatnění předních uměleckých osobností z Prahy i sousedního Bavorska. Ty zde namnoze dostaly příležitost podat své vrcholné výkony. Místní tvůrci se vyrovnávali s příklady velkých současníků a byly jim svěřovány významné realizace,“ doplnil ředitel Západočeské galerie v Plzni Roman Musil.

Návštěvníci tak uvidí například Brandlův Křest Krista z hlavního oltáře farního kostela Sv. Jana Křtitele v Manětíně. Kompletní soubor Widemannových preciózních alabastrů vytesaných pro hraběte Jana Josefa mladšího z Vrtby, želvinový oltář z Plas nebo portrét opata Maura Fintzgutha, stavebníka chrámu v Kladrubech, jehož podoba nebyla dosud známa.

Výstava s podtitulem „barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách“ bude v galerijních prostorách Masných krámů otevřena do 20. března příštího roku. Tematicky navazuje na festival 9 týdnů baroka, oba projekty jsou součástí programu Plzně - evropského města kultury 2015.