dětem

Nejlepší knihy dětem... do ruky patří

Hus úplně světovej, Vynálezárium i Klárka a 11 babiček patří k celkem 36 titulům, které Svaz českých knihkupců a nakladatelů a Česká sekce IBBY zařadily mezi Nejlepší knihy dětem. Výběr zahrnuje české tituly, které vyšly od léta 2014 do poloviny září 2015.

Komentovaný katalog vychází potřetí. Určen je všem, kdo se chtějí lépe zorientovat v množství dětských knih, tedy pro rodiče, ale i pro knihkupce, knihovny a školy. Zaměřuje se na původní tvorbu současných českých autorů a ilustrátorů. Každé dílo doplňuje stručné hodnocení a také doporučený věk čtenářů.

Zahrnuty jsou mimo jiné knihy hravě vzdělávací, které dětem přibližují umění (Proč obrazy nepotřebují názvy; Galerie aneb Arturovo dobrodružství), historii (Cesty dětí do staletí; Hus úplně světovej), geografii (Abeceda z měst; To je Praha), přírodu (Příhody matky Přírody; Havětník) i pomáhají s pochopením věcí (Vynálezárium) a slov (Jak velbloud potkal ťavu). Zařazeny byly také tituly oceněné Zlatou stuhou nebo Magnesií Literou.

Katalog je k náhlednutí i ke stažení v elektronické formě, včetně anglické verze. Nejlepší knihy dětem doprovodí v knihovnách putovní výstava a autorská čtení jako další díl v celoroční kampani Svazu českých knihkupců a nakladatelů na podporu české literární tvorby pro děti a mládež.