Recenze: Zápisky Malta L. B. roztřišťují život do střípků

Hluboká ponurá scéna pražského Studia Hrdinů osázená strohým nábytkem a věci chaoticky rozmístěné na zemi, které však přesto mají určitý řád. A žena s vozíkem. Ta velmi pomalu projíždí jevištěm a veze hlasitě vyhrávající rádio. Ostatní aktéři nehybně vyčkávají ve stínu prostoru. Nad hlavou industriální betonové stropy a v dáli, na konci jeviště, nasvícený výklenek, ve kterém zaznívají nejdůležitější monology hlavní postavy hry Zápisky Malta Lauridse Brigga.  Vše ostatní na scéně se noří do těchto slov a doplňuje tak trochu záměrnou roztěkanost díla.

Zápisky Malta Lauridse Brigga ve Studiu Hrdinů

Zdroj: Divadlo Hrdinů

Zápisky Malta Lauridse Brigga jsou pokládány za jedno ze stěžejních prozaických děl evropské moderní literatury. Německý autor českého původu Rainer Mario Rilke je napsal během svého pobytu v Paříži mezi lety 1904–1910. Tento částečně autobiografický román zadaptovala autorská dvojice Kristýna Kosová a Adam Svozil pro prkna divadla Studio Hrdinů, které začalo pravidelně spolupracovat s mladými, začínajícími tvůrci.

V příběhu odehrávajícím se na scéně, ve fiktivních denících dánského aristokrata Malta L. B., se odráží osamělost a existenciální pozice mladého umělce na pozadí rychle se měnícího světa. Malt je tady rovnou dvakrát. Jednou jako malý hoch a podruhé jako dospělý mladý muž. Dospělý muž se zamýšlí nad svým dětstvím, vzpomíná, jaké bylo, a mladší vydání Malta střípky z něj divákovi přehrává před očima.

,,Ležím na svém lůžku, můj den, ničím nepřerušovaný, je jako ciferník bez ručiček. Jak předmět ztracený dávno, jednoho rána leží zas na svém místě, zachovalý a krásný, nový jak v hodině ztráty, přesně tak, jako by jej někdo opatroval, tak spočívá tu a tam na mé pokrývce ztracená věc z dětství a je jak nová. Všechny ztracené úzkosti jsou zase tu: úzkost, že vlněná nitka, jež trčí z okraje pokrývky je tvrdá, tvrdá a ostrá jak ocelová jehla; úzkost, že tento knoflíček mé noční košile je větší než má hlava, úzkost, že bych se mohl prozradit a říci všechno, úzkost, že bych nedokázal říci nic, protože vše je nevýslovné.“

R. M. Rilke: Zápisky Malta Lauridse Brigga

Střídají se úryvky dlouhých veršů s relativně krátkými a pocitově zpomalenými záběry reálného života z Maltova dětství. Pak poměrně klidnou scénu nečekaně prostřídá dynamická část házení pytlů v rytmu stroboskopických světel, aby se následně vše vrátilo do téměř nedýchatelné úzkostné atmosféry.

Pásmo pro náročné

Text tak nenabízí ucelený lineární příběh, je spíše poetickým pásmem obrazů, které mohou být někdy až příliš náročné. Stejně tak jako délka monologů, které se střídají z rozsvíceného „okna scény“, tedy zmíněného výklenku v dáli jeviště. Je sice pravda, že Malt v podání herce Ivana Luptáka je výborně zahraný, ale jeho výkon se ztrácí v celkových délkách pasáží, ve kterých se navíc orientuje pozorovatel až po dost dlouhé době, neboť příběh se teprve až ke konci určitým způsobem začíná spojovat do ucelenějšího obrazu.

Zápisky Malta Lauridse Brigga v Divadle Hrdinů

Zdroj: Divadlo Hrdinů

Pro velmi náročné publikum, zvyklé poslouchat dlouhé texty a zamýšlet se nad nimi, jsou Zápisky asi zajímavým kouskem zasazeným do odpovídajícího, úzkost vzbuzujícího prostředí. Běžné obecenstvo se však bude zřejmě cítit zmatené a postrádající souvislosti.

Nejbližší představení se odehraje ve Studiu Hrdinů v neděli 25.10.