Václav Brožík / Mistr Jan Hus před koncilem kostnickým, 1883

Hrabě, Neckář, Karel IV. Připomeňte si více slavné Václavy

Václavů je v zemi české, moravské a slezské jako hub. Nabízí se říct: jako václavek. Svátek 28. září slaví více než 127 tisíc nositelů tohoto jména, jež je co do četnosti výskytu na sedmnáctém místě. Připomeňte si na Den české státnosti, který upomíná na zavraždění svatého Václava, českého patrona, několik kulturních osobností, které jsou „více slavné“ nejen významem svého jména.