Alén Diviš / Smrtka v Paříži, 40. léta

Když české výtvarníky zastihla ve Francii noc

Dosud ne zcela známou kapitolu česko-francouzských vztahů ve výtvarném umění mapuje Moravská galerie v Brně. Na aktuální výstavě s názvem Zastihla je noc představuje tvorbu českých umělců, kteří prožili druhou světovou válku ve Francii.

„Zastoupeno je kolem patnácti umělců. Je tu několik solitérů, potom Skupina československých výtvarných umělců ve Francii, která se utvořila kolem Františka Matouška, a skupina kolem Adolfa Hoffmeistra,“ přibližuje rozdělení výstavy kurátorka Anna Pravdová.

Doba zlatá a doba zrady

Časově se výstava soustředí na léta 1938 až 1945. První část zaplňuje předválečná tvorba ve zlaté době česko-francouzských uměleckých vztahů.  Ta ale kontrastuje s obdobím předzvěsti války a podpisu Mnichovské dohody, kdy obrazy českých umělců vyjadřují zklamání a pocit zrady. Zachycuje je například tvorba Jana Zrzavého.

Kurátoři se výtvarná díla snažili zasadit do historického kontextu a spojit je s osudy jejich autorů, proto obrazy provází i množství dokumentárního materiálu. Například vzácná fotografie Domu československé kultury v Paříži, kde se scházela kulturní elita. Umělci byli ale zatčeni a půl roku vězněni - dům byl totiž omylem považován za sídlo komunistického odboje v exilu.  

„Pokud bych měla nějaké dílo vyzdvihnout, pak soubor kreseb Aléna Diviše, který byl velmi silně poznamenán traumatizující zkušeností z pařížského vězení,“ uvedla konkrétní příklad kurátorka. Obrazy inspirované vězeňskými celami střídají divoké barvy Casablanky a Martiniku, tudy umělci před válkou utíkali z Paříže do Ameriky.

Zastihne vás noc

Výtvarný vjem podbarvila Moravská galerie hudbou Bohuslava Martinů a Vítězslavy Kaprálové, českých skladatelů taktéž propojených s Francií. Výstavu Zastihla je noc najdou návštěvníci v  prostorách Místodržitelského paláce až do 10. ledna příštího roku; v menším rozsahu byla uvedena už na jaře v Chebu. Doprovodný program nabízí tři noci na výstavě, které chtějí přiblížit dobový kontext. Mimo jiné zamyslet se nad tím, jaké to je, snažit se prosadit v cizí zemi.

Video Události v kultuře
video

Zastihla je noc v Moravské galerii