Morgan O'Hara / To samo (Itself)

To samo! Galerii ve Školské prostor nepadá na hlavu, vede s ním dialog

Japonsko-americká umělkyně Morgan O'Hara za to nemůže. To samo. O čem přesně mluví, se lze až do 25. září dozvědět z pražského komunikačního prostoru Školská, kde ukazuje, co provedla s ateliérem, který měla po celý srpen k dispozici. „Snažila jsem se obnažit vše, co slouží pro vystavování uměleckých děl,“ říká k výsledku.

Výtvarnice studio získala k rezidenčnímu pobytu v Praze. Rekordní srpnová horka v něm O'Haru uvěznily a donutily tak k otevřenému dialogu s prostorem. Čerpala inspiraci z architektury, akustiky, minulosti nebo sociálních vztahů. Mimo to vzala v potaz i střídání dne a noci, s nimiž se mění také teplota. Jelikož k ní věci promlouvaly samy, nese expozice příhodný název. 

Umělkyně obrátila vztah k výstavnímu prostoru a návštěvníka se tak snaží nalákat na to, co obvykle nevidí, protože jde jen o obyčejné pozadí, o „referenční pole pro artefakt“. Na podlaze a na dvorku se rozpíná několik frotáží a k životu přivedla také zdi, které obyčejně lidé chodící na výstavy nevnímají. „Pro estetiku je zde poměrně překvapivě použita barva: červená, žlutá a modrá, sloužící k zvýraznění několika architektonických elementů interiéru,“ uvádí organizátoři.

O'Hara se v českém prostředí nerealizuje poprvé. Její jméno do tuzemska proniklo už v 90. letech. Je známá díky sérii obouručných kreseb Live Transmissions, jimiž vyjadřovala schopnosti vnímat a reflektovat prostředí.