Milada Petříková byla první českou inženýrkou a architektkou

Byla historicky první československou architektkou a první ženou, která v tuzemsku vystudovala techniku. Milada Petříková se narodila 22. srpna 1895 v táboře, u příležitosti 120. výročí jejího narození otevřela pražská Trmalova vila výstavu, která připomíná její slavné stavby.

Milada Petříková, rozená Pavlíková, začala studovat architekturu už v roce 1914 na České vysoké škole technické, ačkoliv rakousko-uherské předpisy ženám tehdy studium technických oborů nedovolovaly. „Měla povoleno chodit na přednášky a mohla skládat zkoušky, které ovšem neplatily,“ vypráví její syn Radko Petřík.

První žena v oboru

„Teprve po vzniku republiky bylo uzákoněno studium žen i na technice, takže zpětně jí studium uznali,“ pokračuje Petřík. Diplom a vyznamenání nakonec získala až v roce 1921, kdy složila závěrečnou státní zkoušku.

Video Události v kultuře
video

Příběh Milady Petříkové

Podle rektorátní zprávy se tak stala první ženou inženýrkou a architektkou v Československé republice. Když jí profesor Josef Fanta uděloval absolutorium, pronesl: „Vítám vás srdečně mezi architekty, jakožto první ženu Československa v tomto oboru, a přál bych vám, aby brzy za vámi následovaly další a aby vznikla dobrá spolupráce mezi muži a ženami.“

Brzy poté se na Staroměstské radnici provdala za profesora Vysoké školy zemědělského a lesního inženýrství při ČVUT Theodora Petříka.

Sociální bydlení

Matku tří dětí zajímalo hlavně sociální bydlení. V pražských Dejvicích navrhla Dům pro osamělé ženy, na Vinohradech pak Domov Charlotty Masarykové. Asi nejvýznamnější stavbou architektky je Ženský klub ve Smečkách, kde dnes sídlí pražský Činoherní klub. Mezi poslední samostatné projekty patří mateřská škola a jesle ve Lhotce na Praze 4.

Jako architektka na volné noze skončila s nástupem komunismu. Později si vydělávala na živobytí tím, že zpracovávala urbanistické plány sídlišť a dolů.

„Dnes se divím své troufalosti, ale byla to jakási posedlost, která se stala hnací silou mých studií,“ napsala ve vzpomínkách Milada Petříková.

Zemřela v roce 1985 v nedožitých devadesáti letech. V pražské Trmalově vile (Vilová 11, Praha 10) pak za podpory Jihočeského kraje vznikla výstava Slavné stavby Theodora a Milady Petříkových. Expozice byla uzavřena 9. září 2015.