„Voyeur“ Miroslav Tichý a jeho ženy - na fotkách i na papíře

Brno – Výstava svérázného výtvarníka, který si sám vyráběl fotoaparáty a proslul jako umělec-voyeur, zaplnila prostory Uměleckoprůmyslového muzea v Brně. Expozice představuje Miroslava Tichého jako umělce mnoha médií. Svůj oblíbený námět, kterým byly ženy, Tichý zobrazoval nejen na fotografiích, ale i v kresbách, grafikách nebo kolážích.

Jeho uměleckou tvorbu bezezbytku opanoval zájem o opačné pohlaví. I proto nese výstava děl Miroslava Tichého v Moravské galerii v Brně název Ženy a ženy. „Měl zřejmě potřebu mapovat okolí. Pokud bychom ho chtěli nějak klasicky zařadit, tak to byl svým způsobem monotematicky zaměřený reportér: chodil a fotografoval ženskou populaci, ať už náhodně, nebo ženy, které znal,“ vysvětlil kurátor výstavy Jiří Pátek.

Svérázný výtvarník, kterého sousedé považovali spíše za šmíráka, je dnes pokládán za jednoho z nejvýznamnějších fotografů 20. století. Pomocí doma vyrobených fotoaparátů zachycoval ženy ve svém okolí – často bez jejich vědomí, přes plot nebo ve skrytu. Jeho fotografie bývají přesvětlené, podsvětlené či nedoostřené. „Ty fotky jsou technicky chabé, ale to takzvané fotografické vidění je naprosto brilantní,“ popsal Pátek.

Video V Brně začíná výstava Miroslav Tichý: Ženy a ženy
video

V Brně začíná výstava Miroslav Tichý: Ženy a ženy

Na výstavách začaly Tichého fotografie postupně slavit úspěchy až v 90. letech. Dnes už jsou vystavovány v prestižních světových galeriích a ceny za jeho jednotlivá díla šplhají do statisíců. „Na přelomovost Tichého díla jsme přišli až v momentě, kdy nastoupila digitální technologie a kdy jsme začali zpětně zkoumat pravidla klasické fotografie. Najednou bylo jasné, že tady byl někdo, kdo ta pravidla nerespektoval,“ dodal Pátek.

Miroslav Tichý začínal v rodném Kyjově jako malíř, obracel se hlavně k avantgardě, impresionismu a kubismu. Malovat přestal v polovině padesátých let a postupem času se stále více zabýval fotografováním. Právě jeho malbě a grafice je věnována velká část brněnské výstavy. „Vidíme ho jako autora, který velmi bravurně ovládal různé techniky. Tuto část své tvorby později zavrhl a pak už jen pokračoval ve svém celoživotním fotografickém projektu,“ řekl další z kurátorů výstavy Petr Ingerle.

Miroslav TichýMiroslav Tichý se narodil v roce 1926 v Kyjově, v letech 1945-48 studoval malbu na pražské Akademii múzických umění, poté z osobních a politických důvodů odešel ze školy zpět do Kyjova. Na konci 50. let přestal vystavovat, rezignoval na kulturní i společenské dění a nadále se věnoval kresbě, od 70. let pak převážně fotografii. Aparáty i zvětšovací přístroje si (kromě prvního, zděděného fotoaparátu) vyráběl sám z krabic od bot, plechovek, pivních zátek, brýlových skel a dalších materiálů. Do širšího povědomí vstoupil na konci 90. let. V posledních letech jeho života byla jeho díla vystavována například v Galerii hlavního města Praha, ale i v zahraničních galeriích, mimo jiné v Haagu, New Yorku, San Franciscu nebo v pařížském Centre Pompidou. Miroslav Tichý zemřel v roce 2011, bylo mu 84 let.