Sirotci v bytovém divadle: tíseň uvnitř, zrůdy venku

Divadelní spolek Kašpar otevřel předloni v centru Prahy ateliérový prostor, tzv. Bytové divadlo Ferdinanda Vaňka. Aktuální premiéra zavedla na tuto neformální scénu Sirotky, komorní drama britského dramatika Dennise Kellyho. 
Zdroj: Divadlo v Celetné Autor: Michal Hladík

Sirotci se zabývají vztahy v rodině, pomocí bližnímu a otázkou, zda má smysl přivádět do naší současnosti plné nebezpečí a zvrácenosti další děti. Znepokojivá atmosféra sytí společně sdílené místo, jehož jsou diváci nedílnou součástí více než kde jinde. Sevření malé bytové jednotky (nic pro klaustrofobní jedince) by zafungovalo i v případě méně sugestivního tématu. Kellyho text je výjimečný, působivý věcností, stejně jako přirozeností mluvy. Zvolna a rafinovaně rozbaluje nové šokující informace, aniž by zpomalil vypravěčské tempo.

V překladu Ester Žantovské a režii Filipa Nuckollse získali skvělé herecké příležitosti tři přesvědčiví herci: Monika Zoubková (Helen), Marek Němec (Danny) a Jan Plouhar (Liam). Během jediného večera a noci se odehraje mrazivý příběh mladého manželského páru a problematického bratra paní domu. Počáteční zápletka dospěje v psychodrama, gradace nečekaných odhalení strhává všechny přítomné. 

„Měli byste se přestěhovat, tam venku jsou samý zrůdy,“ radí s naléhavostí nervózní Liam, když vpadne v zakrvaveném triku k rodinné večeři, připravené jeho spořádaným švagrem. Tvrdí, že právě zachraňoval pobodaného chlapce. Helen je těhotná, bráchy se zastává, naslouchá jeho verzím reality. Střízlivější Danny s ním polemizuje, neskrývá smysl pro spravedlnost, ten však z lásky ke své ženě (a v zájmu rodiny) tlumí. Liam má zrádnou povahu, nedá se mu věřit. Rituál jídla rozrušené figury spojuje, každá se po svém snaží zbavit nahromaděných frustrací.

Emotivní Helen Moniky Zoubkové, drobná jen na pohled, silná vůlí k životu a uměním manipulace, vyvažuje klidnou sílu Dannyho Marka Němce, reagujícího senzitivně, ale stále se vracejícího k pojmenování důsledků společného počínání. Rozhodnutí o tom, zda pomoci neznámému zraněnému na ulici, ovlivní vše další. Liam Jana Plouhara zprvu labilitou vyvolává soucit, později agresí odrazuje. Venku se jeho přičiněním stalo něco děsivého, co má zásadní vliv na dění uvnitř. Vztahy se proměňují podle sdělených pravd a odhalených lží.

Postupné rozkrývání motivů, vedoucích do hluboké minulosti, ustojí každá z postav jinak. Souvisí Liam s násilím, tragickou smrtí rodičů nebo své přítelkyně? Kudy vede hranice partnerské odpovědnosti a nakolik loajální máme být k blízkým příbuzným? Kde končí tolerance a co ovlivní zločin? Premiéry Sirotků z Divadla v Celetné jsou v Bytovém divadle Ferdinanda Vaňka připraveny na 11. a 13. května, vždy od 19:30.