Vzácné zámecké stříbro našlo cestu do banky

Procházet se mezi zámeckým stříbrem, kochat se precizní prací, nápaditostí zlatníků a představovat si historické konkrétní události, při kterých byly číše, mísy, poháry i toaletní předměty v plné permanenci, je vskutku velký zážitek. Jeden takový a v plné síle nabízí Galerie České spořitelny v pražské Rytířské ulici. Autorka expozice Alena Vaverková soustředila v intimním prostoru galerie reprezentativní vzorek z bohatých zámeckých sbírek. 61 položek reprezentuje vrcholnou zlatnickou práci z dílen od renesance po 19. století. Návštěvníci si je mohou prohlédnout v perfektním nasvícení a tematickém uskupení ve skleněných vitrínách, které umožňují detailní prohlídku. Zámecké stříbro je pak vhodně doplněno rovněž reprezentativními obrazy s podobnými motivy.

Působivý celek vytváří několik částí, jejichž obsah v takovém rozsahu nelze pohromadě spatřit při běžných prohlídkách českých hradů a zámků. Hlavním důvodem poměrně strohé zámecké prezentace těchto předmětů je, dle slov Vaverkové, především jejich vysoká exkluzivita, která vyžaduje pochopitelně vysokou úroveň zabezpečení.

První část expozice dává pomyslně přičichnout a ochutnat renesanci, protože toto období je zde představováno především ve formě předmětů používaných ke stolování. Tehdy se u prostřených stolů odehrávala rodinná setkání, ale i různá diplomatická jednání. Kreativita a rozmanitost nádob na nápoje byla vlastně daná způsobem určení. Některé se používaly k uvítání hostů, jiné při svatebních obřadech a další třeba sloužily jako jakési pijácké hříčky k pobavení hostů. Reprezentantem této kategorie je např. stříbrný naturalisticky vyvedený jelen, který po odklopení hlavy sloužil jako pohár. Mistrně tepané a zdobné nádoby přehledně ukazují vývoj stylu od renesance přes barokní tepané reliéfy až po 18. století, kdy byly poháry zdobené kartušemi, mřížkami apod.

Devatenáctému století je věnována prostřední část výstavy. Jsou zde k vidění hlavně reprezentativní nádoby, které jsou víceméně spjaté s historií rodiny Schwarzenbergů, s některými významnými událostmi anebo významnými osobnostmi rodu. Nejvíce jistě zaujmou poháry s loveckou tematikou, které jsou vyzdobeny trofejemi jelenů a laní tzv. grandlemi (grandle - zub, špičák jelena nebo laně, ve zlatnictví jako součást exkluzivních šperků s mysliveckou tematikou).

Pohár se snímací hlavou - 17. stol. - stříbro zlacené, tepání, cizelování, prosekávání (zámek Hluboká nad Vltavou)
Zdroj: Galerie ČS

Unikátním exponátem, který by neměl nikomu ujít, je ale velká zlacená mísa, do které je vsazeno 182 schwarzenberských ražeb. Tento rod získal právo razit mince prostřednictvím svého předka Jana Adolfa I., kterému toto privilegium udělil v roce 1671 císař Leopold I. Je to vlastně jakási přehlídka všech ražeb od konce 17. do konce 18. století, protože právo razit mince přešlo i na další generace rodu. Zasazené jsou především dukáty a říšské tolary, poslední ražby jsou dvaceti krejcary z období Jana Nepomuka Schwarzenberga.

Neméně unikátní numismatickou a dokumentární hodnotu má kolekce dekorativních mis a pohárů se vsazenými medailemi. Jedná se o část kolekce, která je složena z 20 mis a 14 rozměrných nádob ze zlaceného stříbra z poloviny 19. století, obsahuje zlaté, stříbrné, postříbřené a bronzové medaile, které rod získal na hospodářských výstavách, jichž se zúčastnil. Byly to nejenom regionální a zemské výstavy v rámci Rakouska-Uherska, ale bodovaly i na světových výstavách, např. v Paříži nebo v Londýně. Tyto předměty se dají chápat jako jakási schwarzenberská paměť.

Poslední část působivé expozice tvoří zámecké stříbro zapůjčené nejen z Hluboké nad Vltavou, ale i z dalších objektů ve správě NPÚ v Českých Budějovicích. Exponáty ze zámku Horšovský Týn, Náměšť nad Oslavou, Telč, Český Krumlov a Třeboň ukazují, jak se zámecké stříbro, stejně jako ostatní předměty denní potřeby, během doby vyvíjelo, a to jak tvarově, dekorem, tak i materiálově. Na trh totiž pronikla slitina mědi, niklu a cínu, tedy alpaka, která má podobný vzhled jako stříbro. Později se alpaka stříbřila, aby byla od stříbra k nerozeznání. Poslední vitríny nabízejí předměty, které reprezentují vlastně už moderní design, směřující k větší jednoduchosti, eleganci a účelnosti.

Pohár s víkem - 80. léta 19. stol., stříbro zlacené, grandle, email (zámek Hluboká nad Vltavou)
Zdroj: Galerie ČS

Okouzleného návštěvníka, který by se nerad loučil s těmito skvostnými předměty, by snad mohla potěšit informace, že současná výstava v Galerii České spořitelny má být zároveň určitou pozvánkou na některé nově uspořádané prohlídkové trasy, kde bude stříbro více zastoupeno. V letošním roce se otevře výstava Stolování v zámku v Náměšti nad Oslavou a příští rok se uskuteční slavnostní otevření Stříbrného sálu na zámku Hluboká nad Vltavou, kde bude vystaveno přes 250 exponátů schwarzenbergského stříbra.