Výstava mistra Leonarda - největší za posledních 76 let

Milán si připomíná Leonarda da Vinciho. V tomto italském městě strávil renesanční umělec téměř dvacet let, nyní je tu vystavena více než stovka jeho děl. Výstava v královském paláci je největší instalací Leonardovy tvorby od roku 1939. I když se její organizátoři u některých institucí, vlastnících da Vinciho díla, nesetkali s ochotou.

Hlavním tématem výstavy je kresba. „Chceme ukázat, jak Leonardo jejím prostřednictvím zkoumal všechny složky světa přírody, techniky a člověka,“ vysvětlil kurátor Pietro C. Marani. Samostatná místnost je vyhrazena originálu zřejmě nejznámější da Vinciho kresby - Vitruviu čili proporci lidské postavy. 

Studie lidského těla doplňují návrhy nejroztodivnějších vynálezů, od zbraní po létací stroje. Kresby pak korunuje sedm mistrovských pláten - celá třetina ze všech Leonardových zachovaných obrazů. Čestné místo zaujímá z Louvru zapůjčený Portrét dámy, který může veřejnost vidět poprvé od jeho restaurování.

Pořádání italské výstavy roku se ale neobešlo bez potíží. Celý projekt si vymyslelo a zaplatilo jedno italské nakladatelství za pomoci sponzorů. Dohromady vyšel v přepočtu na 125 milionů korun. Místní úřady ovšem nepřispěly na výjimečný počin ani korunou, navíc některé vyhlášené galerie, jako florentská Uffizi, odmítly díla poskytnout. Chybí také slavná Dáma s hranostajem, muzeum v Krakově za ni chtělo moc peněz. Naopak britská královna nebo Louvre zapůjčili čtyřicet děl úplně zdarma. 

Video V Miláně je k vidění 120 děl Leonarda da Vinciho
video

V Miláně je k vidění 120 děl Leonarda da Vinciho

„Naším cílem nebylo mít tu všechny Leonardovy obrazy. Chtěli jsme ukázat, jak se jeho díla mezi sebou prolínají,“ nemyslí si kurátor Pietro C. Marani, že by návštěvník výstavy byl o něco ochuzen. Expozice se navíc neomezuje jen na da Vinciho tvorbu. Do 19. července představuje celkem přes dvě stě děl, včetně maleb da Vinciho učitelů nebo obrazů jeho žáků, které inspiroval.