Karel IV. 700 let po své smrti propojí Prahu a Norimberk

Praha - Česko-bavorská zemská výstava, která se uskuteční v příštím roce v Praze a Norimberku, připomene osobnost českého krále a císaře Karla IV. Od jeho narození v roce 2016 uplyne 700 let. Výstava má být příkladem kulturní spolupráce mezi Českem a Bavorskem. Memorandum dnes v Praze podepsali český ministr kultury Daniel Herman a bavorský státní ministr vzdělání, kultury, vědy a umění Ludwig Spaenle.

Výstavu na české straně organizuje Národní galerie v Praze a na bavorské straně je partnerem projektu Dům historie Bavorska a Germánské národní muzeum v Norimberku. O konceptu a finančním zajištění výstavy a o jmenování vládního zmocněnce pro její uskutečnění bude ve středu jednat česká vláda.

Výstava se připravuje tři roky

V centru pozornosti stojí Karel IV. a jeho doba. Zároveň má být popsán následný vývoj v Čechách a v Bavorsku až do současnosti. Výstava se připravuje přibližně tři roky a stojí za ní mimo jiné současný ředitel NG Jiří Fajt, který ji začal připravovat ještě za svého působení v Německu. Expozici doplní i nové publikace a široký doprovodný program, například v podobě menších výstav a programů v českých regionech.

  • „Tato výstava představí země české koruny jako důležitou součást evropské politiky a kultury 14. století a poukáže na úzké vazby mezi územím dnešní České republiky a Svobodného státu Bavorsko,“ uvedl ministr Herman. Podle Ludwiga Spaenleho právě český král a císař Karel IV., který se ujal vlády v říši po Ludvíku Bavorovi, spojuje obě sousední země zcela mimořádným způsobem.

Memorandum o porozumění mezi Českou republikou a Bavorskem podle signatářů vytvoří základnu pro spolupráci při podpoře projektů ve všech oblastech kultury: v muzejnictví, mezi památkovými institucemi, galeriemi, knihovnami nebo i v oblasti hudby, divadla či kinematografie. Mělo by napomáhat také výměnám expertů z obou zemí. Nejdále je podle Spaenleho zatím spolupráce mezi archivy z obou zemí.

Memorandum se dnes podepisovalo v budově Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v Praze, které loni otevírali předsedové vlád obou zemí.

Organizátoři chystají akce, které panovníka, jenž byl již na svém pohřbu označen za Otce vlasti, představí z mnoha pohledů: jako českého a evropského státníka, myslitele, cestovatele, zakladatele univerzit a měst i zbožného panovníka. Organizátoři oslav již spustili webový portál, který se výročí věnuje.