Historii mají v hrsti. Nevidomí si prošli Slovácké muzeum

Uherské Hradiště – Historie není jen čtení v zaprášených knihách, ale lze ji vnímat i pouze poslechem a dotykem. Dokázalo to deset nevidomých, kteří si včera prošli expozici Slováckého muzea o vojenské historii Uherského Hradiště. Lidé se zrakovým handicapem neměli na rozdíl od běžných návštěvníků prakticky žádné restrikce. Dotýkat se mohli i předmětů starých několik staletí.

I když svět kolem sebe nevidí, jejich touha poznat ho není o nic menší než u zdravých lidí. Nevidomí dnes mohli přijít do Slováckého muzea na speciální, tzv. haptickou prohlídku, připravenou jen pro ně. „Myslím, že když si člověk něco ohmatá, je vjem velmi podobný tomu, co vy vidíte. Kromě toho, že já nevidím barvu,“ svěřila se nevidomá návštěvnice Mirka Kneslová. I když se tak trochu mýlí. Na rozdíl od ní si totiž zdraví návštěvníci na vystavené exponáty nesáhnou.

Haptickou prohlídku muzeum připravilo v nové expozici Dobývání Uherského Hradiště. Nevidomí si tak doslova osahali vojenské dějiny města. Do rukou dostali modely, uniformy, repliky různých typů hradeb, ale i originální kousky staré staletí. „Vždycky je dotaz na nějaký detail, který my si ani neuvědomíme. My ho vidíme, oni ho cítí a chtějí ho detailně popsat,“ chválila si osobní přínos speciálních prohlídek historička Slováckého muzea Blanka Rašticová.

Video Historička Slováckého muzea Blanka Rašticová o haptické prohlídce
video

Historička Slováckého muzea Blanka Rašticová o haptické prohlídce

Uherské Hradiště plnilo už od dob svého založení důležitou strategickou funkci při obraně neklidné východní hranice země. Výstava přibližuje doklady jeho dobývání a válečných konfliktů, ale také způsoby obrany města. To Slovácké muzeum se další „invazi“ nevidomých určitě bránit nebude. Třeba stálá expozice o folkloru k tomu přímo vybízí - na část exponátů je dovoleno sahat a nechybí ani popisky v Braillově písmu.