Přednáška z Univerzity Karlovy: Manipulace fotografií včera a dnes

Do jaké míry zobrazuje fotografie skutečnost? A k čemu lze její úpravu zneužít? Dvě přednášky o manipulaci fotografií v minulosti i současnosti připravila pro veřejnost Univerzita Karlova. První z nich odvysílal web ČT24, jako součást projektu ČT podporuje, 22. dubna. Záznam najdete v tomto článku.

Video ZÁZNAM přednášky
video

ZÁZNAM přednášky

Anotace: Fotografické médium prošlo během krátké doby velmi rozsáhlou technologickou transformací. Nové metody pořizování a zpracování fotografie vyloučily z fotografického procesu prvek negativu, přímého záznamu reality. Kompletně se změnily technické předpoklady vzniku, záznamu a úprav fotografického obrazu. Tyto procesy technického charakteru přinesly i řadu nových problémů týkajících se zejména možností úprav fotografií. Objevila se velmi snadná možnost vytváření montáží a koláží tak dokonalým způsobem, že není možné takový obraz odlišit od autentické fotografie. To se v uplynulém desetiletí stalo zásadním problémem v oblasti novinářské fotografie. V médiích se začaly objevovat tyto manipulované, upravené i nepravdivé fotografie, což může výrazným způsobem podrývat důvěru veřejnosti v práci novinářů.

První ze dvou přednášek na téma manipulace fotografií se bude věnovat historickým kontextům úprav nebo manipulace obsahem fotografií, původně používaných ke kompenzaci technických nedostatků fotografických přístrojů a filmového materiálu, později z propagandistických důvodů, ale i z důvodů estetických nebo k eliminaci chyb fotografů. O čtrnáct dní později se přednášející zaměří na problematiku digitální fotografie.

O přednášející: PhDr. Alena LÁBOVÁ, Ph.D., vystudovala audiovizuální žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a na Fakultě žurnalistiky UK, kde od roku 1974 působila jako odborná asistentka se zaměřením na teorii, historii a etiku fotožurnalismu. Od r. 1990 přednáší na FSV. Je spoluautorkou hesel v Praktické encyklopedii žurnalistiky (1999, 2002, 2007), stati v publikaci Zpravodajství v médiích (2001), autorkou skript Dějiny československé fotožurnalistiky (1977) a Základy fotožurnalistiky 1, 2 (1989, 1990). Jako fotografka spolupracovala s různými periodiky, je autorkou obrazové části publikací Univerzita Karlova dnes (1999), katalogu k 650. výročí založení Univerzity Karlovy (1998) a spoluautorkou knihy Soumrak fotožurnalismu? /manipulace fotografií v digitální éře/ (2010).

Záznamy všech přednášek, které web ČT24 zprostředkoval z Univerzity Karlovy, najdete zde.