Jak zní současná poezie? Cena Jiřího Ortena nominovala tři básníky

Na Cenu Jiřího Ortena pro autory do 30 let jsou letos nominováni básnířky Alžběta Michalová, Alžběta Stančáková a básník Luboš Svoboda. Večer autorského čtení všech tří nominovaných se uskuteční 28. dubna od 18:00 v Café Jericho a vítěz bude vyhlášen na veletrhu Svět knihy 14. května v Průmyslovém paláci.

O sbírce Alžběty Michalové (*1991) Zřetelně nevyprávíš porota uvedla, že jde o jeden z nejsilnějších básnických debutů posledních let. Michalová napsala sbírku výkřiků a litanií nad vlastním dětstvím a vystavila křehký a krutý účet matce a otci (více čtěte zde). „A rodiče pak mohou žasnout, co za podivné přecitlivé dítě tu s nimi žilo, a oni o tom nevěděli. A v lepším případě mají o čem přemýšlet,“ uvedla o knížce básnířka Viola Fischerová. Kniha je zároveň nominována na cenu Magnesia Litera coby objev roku. Michalová se narodila v roce 1991, studuje režii a dramaturgii na divadelní fakultě JAMU.

Debutovou sbírku Alžběty Stančákové s názvem Co s tím odlišuje podle poroty od tvorby jejích vrstevníků především nadhled, ironie a schopnost přirozeně pointovat text. Stančáková ovládá umění zkratky, má vypravěčský dar a hovoří současným jazykem, a to jak v básních, tak v krátkých prózách, které jsou v knize obsaženy stejným dílem. Autorka se narodila v roce 1992, nyní studuje bohemistiku na FF UK.

Básnický debut Luboše Svobody s názvem Vypadáme, že máváme je katalogem zvrtnutých střetnutí či příznivých situací, které se nečekaně vymkly, uvedli porotci. Svoboda je zaznamenává a třídí systematicky, pečlivě, s láskou i náruživostí sběratele. Někdy s potutelným úsměvem, nikdy výsměšně. Svoboda se narodil v roce 1986, absolvoval Literární akademii Josefa Škvoreckého a nyní studuje na FF UK obor nová média.

Sbírky Luboše Svobody a Alžběty Michalové vydalo nakladatelství FRA, které se tvorbou mladých českých básníků pozorně zabývá. Knihu Alžběty Stančákové připravilo Nakladatelství Petr Štengl. Všechny přihlášené tituly najdete zde.

Cena Jiřího Ortena se udílí autorovi prozaického či básnického díla, jemuž v době vydání díla není více než 30 let. Ocenění se udílí od roku 1987, od roku 2009 jej organizuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN). Vítěz obdrží šek na 50 000 korun. Mezi laureáty Ceny Jiřího Ortena patří například Michal Viewegh, Tereza Boučková, Petr Borkovec, Jaroslav Rudiš, Radek Malý, Petra Hůlová, Petra Soukupová a Marek Šindelka.