Brno v Praze: Moravský Manchester. Město–muzeum–výstava

Brno v Praze představuje cyklus přednášek pro veřejnost Umění včera a dnes v tomto semestru. Pořádá je opět Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze a opět je možné je sledovat v přímém přenosu na webu ČT, jako součást projektu ČT podporuje. Cyklus zahájili 7. dubna Andrea Březinová a Tomáš Zapletal přiblížením „moravského Manchesteru“. Záznam najdete v tomto článku.
Video Záznam přednášky: Moravský Manchester
video

Záznam přednášky: Moravský Manchester

Anotace: Textilní průmysl se výrazně zapsal do dějin Brna, díky místním vlnařským továrnám a aktivitám jejich majitelů se z něj stala v průběhu 19. století moderní metropole. Končící výstava v brněnském Uměleckoprůmyslovém muzeu se v několika tématických celcích snaží prezentovat nejen kvalitní vlnařskou produkci brněnských soukromých a znárodněných továren, ale také postihnout fenomén jejího zániku. Současně se zabývá úzkou propojeností brněnského vlnařství s Uměleckoprůmyslovým muzeem Moravské galerie, které je samo jedním z produktů „moravského Manchesteru“. 

Záznamy všech přednášek z UMPRUM, které odvysílal web ČT24, najdete zde.