Komenský pro malé děti. Trochu jinak a vesele

Ostrava - Nové představení Divadla loutek Ostrava přibližuje dětem velkého učence a spisovatele 17. století Jana Amose Komenského, který proslul mimo jiné novátorskými přístupy v pedagogice. Snažil se žáky motivovat názorností a zábavností, například za vynikající formu výuky považoval školní divadlo, což dokládá jeho spis Škola hrou. Snad by ocenil, že ostravský soubor se snaží tímto způsobem poučit děti o něm. Představení se jmenuje Hodina Komenského aneb Život J. A. Komenského trochu jinak. Podívejte se:
Video Komenský pro malé děti
video

Komenský pro malé děti

Divadelní hru napsal na objednávku Divadla loutek Ostrava dramaturg Naivního divadla v Liberci Vít Peřina. Děj se odehrává ve školní třídě. V Hodině Komenského se sejde pět poškoláků se svým třídním učitelem, kterému se s nasazením všech sil a vší dobré vůle podaří děti zaujmout a dokonce nadchnout pro odkaz učitele národů.

„Soustředili jsme se na význam Komenského pro současné školství a opravdu neuvěřitelně dobrodružný a pestrý život, který prožil,“ uvedl autor Vít Peřina, který si před psaním hry Komenského pečlivě nastudoval. Děti se v divadle dozví, že Komenský, kromě toho, že napsal spousty knih, také vymyslel prázdniny, zavedl školu pro dívky, že ztroskotal na moři, prošel pěšky půl Evropy, unikl moru, třikrát se oženil, bojoval za svobodu vyznání, schovával se měsíce v lesích, žil několik let ve Fulneku a další zajímavosti.

Podívejte se na galerii:

Hra také ukazuje, jak k sobě učitel a žáci nacházejí cestu, ačkoliv se to zprvu zdá zcela nemožné. „Je to pro nás zvláštní setkání. Aby učitel děti zaujal, musí být tak trochu hercem, hraje jim divadlo, tak jako my divákům,“ podotkl režisér Martin Tichý. Představení je určeno dětem od 8 let, ale přístupné je i dospělým. Premiéra je dnes v podvečer.

Jan Amos Komenský (1592–1670)

Patří k největším českým spisovatelům, filosofům a učencům. Jeho ideálem byla pansofie neboli vševěda. Byl knězem, později biskupem protestantské Jednoty bratrské. Obrovský význam měly jeho pedagogické spisy. Zabýval se teorií výchovy, vytvořil speciální metodiku výuky jazyků, psal učebnice a jazykové příručky (Brána jazyků otevřená, Svět v obrazech). Je považován za zakladatele moderní pedagogiky. Je zván „Učitel národů“.

Max Švabinský / J. A. KomenskýPocházel z Moravy. Studoval na bratrské škole v Přerově a na německých evangelijních školách. Po bitvě na Bílé hoře se musel jako bratrský kněz skrývat. Ve Fulneku došlo i k veřejnému pálení jeho děl. Nejčastěji nacházel útočiště na panství Karla staršího ze Žerotína v Brandýse nad Orlicí. V této těžké době zemřela na mor jeho první žena a dvě děti. Roku 1628 odešel do exilu. Pobýval v různých zemích, například v Polsku nebo Švédsku. Ještě ve vlasti napsal spisy Truchlivý nebo slavný Labyrint světa a ráj srdce. Jeho vědecká a literární činnost vyvrcholila v nizozemském Amsterdamu, kde vydal svá nejdůležitější díla a ve věku 78 let zemřel.