Posouzení veřejné služby ČT v evropském kontextu

Evropská vysílací unie (EBU), ve spolupráci s Českou televizí a Ministerstvem kultury ČR, pořádala 16. dubna seminář, jehož tématem bylo „posouzení veřejné služby ČT v evropském kontextu“. Seminář i navazující diskusi bylo možné sledovat také v přímém přenosu na webu ČT24. Záznam najdete v tomto článku.
Video Záznam: seminář a diskuse EBU
video

Záznam: seminář a diskuse EBU

Programu se zúčastnili:

  • Ingrid Deltenre, generální ředitelka EBU
  • Alexandr Wrabetz, generální ředitel ORF
  • Lauri Kivinen, generální ředitel YLE
  • Claudio Cappon, bývalý generální ředitel RAI a viceprezident EBU
  • Petr Dvořák, generální ředitel ČT

Ministr kultury Daniel Herman v úvodním slovu připomněl úkoly veřejnoprávní televize a uvedl, že „tvrdě vydobytý prostor svobody vždy chránila, a právě proto je důležité její roli střežit“. "ČT patří k těm nejlepším v Evropě. Má dlouhou tradici. Sice komplikovanou, ale udělala obrovský krok kupředu. Měli byste na to být pyšní," doplnila generální ředitelka EBU Deltenreová.

Debatující se shodovali také v tom, že jasná pravidla financování a jeho nezávislost na politické vůli jsou základním předpokladem svobody a nezávislosti médií veřejné služby.

ČT v mezinárodním kontextu

Před třemi lety zahájila Česká televize transformaci a podle generálního ředitele Petra Dvořáka je konečně možnost porovnat, jak se nový přístup podepsal v mezinárodním měřítku.

Na svých šesti kanálech produkuje ČT obrovské množství obsahu. Kanál ČT24 je tak jako v minulých letech ve srovnání se zpravodajskými televizemi v Evropě stále mezi absolutně nejsledovanějšími zpravodajskými kanály.

ČT :D se už od prvního měsíce vysílání stalo lídrem trhu v podílu na sledovanosti u dětí ve věku 4–12 let v Česku. Zároveň patří k nejsledovanějším ve srovnání s ostatními dětskými kanály v Evropě.

EBU je v současnosti nejvlivnější unie sdružující vysílání veřejnoprávních médií. Nese zodpovědnost za stovku rozhlasů a televizí. Vede kampaň za posílení role veřejných médií. Její satelitní síť pokrývá celou zeměkouli. Zasahuje 90 procent evropské veřejnosti. Každoročně pořádá soutěž Eurovize.


Výkon ČT art se zdvojnásobil, co se týče meziročního nárůstu sledovanosti. V Evropě zaujímá střední pozici s tím, že žádný jiný kulturní kanál nezaznamenal tak rapidní meziroční vzrůst. ČT sport je na špici evropských sportovních veřejnoprávních kanálů.

Hodnocení ze strany veřejnosti jde ruku v ruce s důvěryhodností (již ředitel Dvořák označil za jednu z nejdůležitějších cílů ČT). Do jaké míry je tedy inovativnost ČT vnímaná diváky? Podle Alexandra Wrabetze obrazu televize pomohl úspěšný rozjezd dvou nových kanálů, stejně tak ale i tvorba programu s kulturní diverzitou. Je prý zřejmá i její strategie digitalizace. „Vyplatila se investice do nových technologií i změna vnitřní organizace,“ uzavřel.

Mezinárodnímu auditu, který posuzuje naplňování základních hodnot veřejné služby, se Česká televize podrobila jako vůbec první člen EBU. Na kompletní výsledky auditu se podívejte v následujícím dokumentu:

Výsledky auditů ČT 3.95 MB