Univerzita Karlova sfoukne 667 narozeninových svíček. Popřeje jí i Hus

Při příležitosti dnešního 667. výročí založení Karlovy univerzity si veřejnost může prohlédnout novou stálou expozici mapující historii nejstarší české univerzity. Obnovená výstava byla otevřena v podzemních prostorách Karolina a zatím je přístupná jen o víkendech. Univerzita se také připravuje na červencové 600. výročí upálení Mistra Jana Husa.

Karolinum nabídne zakládací listinu univerzity a kopie univerzitní pečeti i žezla. Postupně budou vystaveny artefakty podle historických milníků: dějiny školy podstatně změnily třeba josefínské reformy, rozdělení univerzity na českou a německou část, vznik Československa nebo pád komunistického režimu. Moderní historie je přiblížena audiovizuálními materiály. Na výstavě jsou rovněž připomenuty významné osobnosti, které byly s Univerzitou Karlovou spjaty. Mezi ně patří například biolog a fyziolog Jan Evangelista Purkyně, věhlasný fyzik Albert Einstein nebo nositel Nobelovy ceny za chemii Jaroslav Heyrovský.

Výročí založení univerzity si dnes akademická obec připomněla předání dvou Cen Bedřicha Hrozného za významný a originální tvůrčí počin v roce 2014. První získal děkan 1. lékařské fakulty Aleksi Šedo společně s Rolfem Mentleinem z Univerzity v Kielu za odbornou publikaci „Glioma Cell Biology“ zaměřenou na biologii buněk mozkových nádorů. Druhou oceněnou byla Mireia Ryšková z Katolické teologické fakulty za publikaci „Pavel z Tarsu a jeho svět“, která se zabývá jednou z nejvýraznějších postav raného křesťanství.

Česká televize připravuje nový dokument

Na konci dubna bude otevřena v Křížové chodbě Karolina volně přístupná výstava zaměřená na mistra Jana a jeho vztah k pražské univerzitě, jejímž byl postupně studentem, učitelem i rektorem. Dalším z projektů, který univerzita chystá společně s Českou televizí, bude dokumentární film s názvem Mistr a kazatel. Dokument o délce asi 55 minut připravuje režisér Zdeněk Pojman, natáčet se bude v Čechách, v Německu a v anglickém Oxfordu. Film bude odvysílán v roce 2015 pravděpodobně na ČT2.

Na začátek července pak univerzita plánuje slavnostní shromáždění. V září se ve spolupráci s univerzitou v Kostnici uskuteční mezinárodní konference o Husovi.